Nyt Projekt skal sætte fokus på synsfaglighed og samarbejde

Synscenter Refsnæs har netop skudt et nyt 2-årigt udviklingsprojekt i gang: Projekt Synsfaglige Kompetencer og Faglige Miljøer.

Projektet har til formål at udvikle aktive faglige miljøer centreret omkring seks synsfaglige kernekompetencer. I tilknytning til disse er det besluttet også at fokusere på musik, da det er et område, vi i arbejdet med børn og unge med synsnedsættelse har gode erfaringer og resultater med – både ift. udvikling af sociale og faglige kompetencer.

Med projektet vil vi opsamle, videreudvikle og sikre høj synsfaglighed på Synscenter Refsnæs, men vi kan ikke gøre det alene. Samarbejde og dialog med andre aktører er væsentlig for, at Synscenter Refsnæs kan udøve sit bidrag til den fælles kerneopgave på synsområdet. Derfor sætter vi i projektet ekstra fokus på samarbejde og dialog.
De syv kernekompetencer er:

  • Almindelig Daglig Levevis (ADL)
  • Punktskrift
  • Musik
  • Orientering og mobility
  • Bevægelse, idræt og motion
  • Belysning
  • Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) 

Kompetencerne er - med undtagelse af musik - valgt med afsæt i Socialstyrelsens Forløbsbeskrivelse for børn og unge med synsnedsættelse, og har alle stor indflydelse på målgruppens inklusion og mulighed for samfundsdeltagelse.

De seks synsfaglige kernekompetencer og musik er i projektet repræsenteret i hver deres delprojektgruppe sammensat af medarbejdere fra Specialrådgivning, botilbud og skoleområde på Synscenter Refsnæs. Over de næste to år etableres delprojektgrupperne løbende som faglige miljøer, men ikke nødvendigvis i den form de startede i. Delprojektgrupperne har en fornem opgave i at involvere relevante fagpersoner i og uden for Synscenter Refsnæs i projektarbejdet, invitere samarbejdspartnere ind i gruppen og inddrage kollegaers specialiserede viden i opgaveløsningen.

Delprojekterne vedr. ADL, punktskrift og musik er netop opstartet i september 2018. De resterende fire delprojektgrupper følger trop januar 2019.

Vi er bedre sammen – styrkelse af dialog og samarbejde 
Projektet sætter fokus på samarbejde, da en systematisk dialog og et tæt samarbejde på synsområdet er essentielt for at imødekomme og udvikle de kompetencer, ydelser og tilbud, som målgruppen efterspørger.

Som Socialstyrelsen nævner i Forløbsbeskrivelsen, er synsområdets målgruppe så lille, at der er et begrænset grundlag for at opbygge højt specialiseret viden lokalt. Synscenter Refsnæs har derfor, som nationalt specialpædagogisk ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse, en særlig forpligtigelse til at sikre højt specialiserede synsfaglige miljøer og fremme dialog og samarbejde på synsområdet.
Kun i samarbejde og dialog med kommuner, kommunikationscentre, socialstyrelsen og øvrige aktører løser vi bedst muligt den fælles kerneopgave; at give børn og unge med synsnedsættelse de bedste vilkår for samfundsdeltagelse og inklusion.

Her kan du læse mere om projektet
Vi vil løbende orientere om Projekt Synsfaglige Kompetencer og Faglige Miljøer i kommende nyhedsbreve og på LinkedIn.

Spørgsmål til projektet kan henvendes til projektleder Susanne Johansen på sutj@remove-this.regionsjaelland.dk eller projektmedarbejder Katja Nørgaard Hansen på e-mail katjha@remove-this.regionsjaelland.dk