Ny national videns- og udviklingsenhed ved Synscenter Refsnæs

For et landsdækkende og højt specialiseret center som Synscenter Refsnæs er videns- og udviklingsarbejdet helt centralt. Et arbejde der skal sikre, at der altid arbejdes ud fra den bedst kendte viden, og at denne viden stilles til rådighed såvel internt som eksternt for andre aktører med specialrådgivning for børn og unge med synsnedsættelse.

Derfor har Synscenter Refsnæs etableret en videns- og udviklingsenhed. Denne enhed har fokus på, hvordan specialpædagogiske indsatser, undervisning og tværfaglighed bedst muligt understøtter rehabiliteringen og inklusionen af børn og unge med synsnedsættelse.

Enheden er funderet i Synscenter Refsnæs’ Specialrådgivning. Som VISO/KaS-leverandør er vidensarbejde, sammen med udredning, specialrådgivning, kursusvirksomhed, materialeproduktion & formidling, en del af kontrakten med Socialstyrelsen. Oprettelsen af den ny enhed er en styrkelse af dette arbejde.

Systematisk indsamling af viden – tilgængeligt for alle

Videns- og udviklingsenheden ved Synscenter Refsnæs skal hovedsaligt bidrage med indsamling, bearbejdning, udvikling og formidling af viden om god praksis i forhold til specialrådgivningsindsatser for målgruppen.
Indsamling af viden sker dels ved en systematisk og grundig monitorering af vidensudviklingen, det vil sige af forskning, tidsskrifter, websites /portaler og rapporter fra ind- og udland. Men også ved at dokumentere de metoder og tilgange man bruger i praksis og indsamle ’den tavse viden’, der eksisterer på området.

Formidlingen vil ske i form af publikationer, oplæg, deltagelse og oplæg på netværksmøder og konferencer såvel nationalt som internationalt og ved at enheden stiller sig til rådighed i forhold til forskellige projekter.
Videns- og udviklingsenheden for børn og unge med synsnedsættelse er den eneste af sin art i Danmark og i kraft af Synscenter Refsnæs’ landsdækkende funktion, er det også en enhed der stilles til rådighed for alle indenfor synsområdet.

Konsulent Børge Jensen fra Synscenter Refsnæs fortæller: ”Hvis man har en vis størrelse, kan man godt have et kommunikationscenter, der kan lave noget af det her arbejde, men sidder du alene som synskonsulent i en kommune og skal dække et livslangt forløb, så er der ikke nødvendigvis ressourcer til at undersøge, om det du laver, er vidensbaseret. Det er vi garant for, hvis du kontakter os… Derfor stiller vi det her til rådighed for at understøtte kommunerne bedst muligt”.

Videns- og udviklingsenheden arbejder i tæt dialog med ledelse og medarbejdere internt på Synscenter Refsnæs og eksternt med samarbejdspartnere og faglige netværk for at sikre, at vidensarbejdet understøtter de kommunale aktører på området bedst muligt.
 

Videnscenter-kompetencer til rådighed

Den ny videns- og udviklingsenhed er bemandet af to erfarne videnskonsulenter med stor erfaring fra branchen. Bendt Nygaard, ph.d., var i 15 år leder af det tidligere Videnscenter for Synshandicap, samt faglig konsulent på Forløbsbeskrivelsen og Børge Jensen har bl.a. været leder af Videnscentret for epilepsi. I enheden indgår også informationsspecialist Rikke Kannegaard. Rikke er specialist i litteratur- og informationssøgning til understøttelse af fagpersoner, studerende, ledelse mv. Rikke har erfaring fra Videnscenter for Epilepsi og Socialstyrelsen.

Videnskonsulent Bendt Nygaard Jensen fortæller: ’Fra min indgående erfaring på synsområdet ved jeg, at et videnscenter kan understøtte de faglige miljøer og de enkelte synskonsulenter med at holde deres viden opdateret. Det sker ved at tilgængeliggøre relevant viden ved indsamling, bearbejdning, udvikling og formidling til de fagprofesionelle og andre aktører, som understøtter børn og unges rehabilitering. Mit håb er, at Videns- og Udviklingsenheden bliver en faglig ’muskel’, som kan levere praksisanvendelig viden til gavn for børn og unge med synsnedsættelse’.

De to konsulenter og informationsspecialisten udgør grundenheden, men funktionen er tænkt dynamisk, således at øvrige ansatte fra Synscenter Refsnæs eller andre centre med specialiseret viden kan gå ind og ud af enheden – afhængig af de forskellige projekter. En konstellation som hele tiden har fokus på at dokumentere bedste praksis.  

Synscenter Refsnæs’ centerleder Kenn Steen Andersen udtaler: ’Fra Synscenter Refsnæs' side er vi glade for at kunne etablere den nye enhed. Vidensdagsordenen er markant i samfundet, så vores intention er, at denne nyhed vil blive anvendt og være til gavn for rådgivningen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde for børn og unge med synsnedsættelse. Vi har et landsdækkende netværksbaseret samarbejde om at løfte denne kerneopgave. Videns-og Udviklingsenheden er en central funktion i dette samarbejde’.

Er du interesseret i at vide mere om den ny Videns- og udviklingsenhed er du velkommen til at kontakte:

Bendt Nygaard Jensen, videnskonsulent
Mail: becj@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf.: 20 49 14 80  

Børge Jensen, Konsulent
Mail: tbjs@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf.: 29 26 83 47

Rikke Kannegaard, Videns- og Informationsspecialist 
Mail: rka@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf.: 93 57 68 59

Berit Houmølle, Vicecenterleder og områdeleder - Skole og Specialrådgivning 
Mail: behl@remove-this.regionsjaelland.dk 
Tlf.: 60 62 11 15