Nordisk småbørnskonference 2020 i Danmark

Tegning af lille barn med briller som sammen med en voksen kigger på legetøj

Nordisk småbørnskonference 2020 i Danmark
- om børn 0-6 år med synsnedsættelse og eventuelt yderligere funktionsnedsættelser

Endnu engang vil nordiske specialister og fagprofessionelle med interesse i at dele viden og god praksis i forhold til børn 0–6 år med synsnedsættelse samles til konference. I 2020 har Synscenter Refsnæs værtskabet, og er dermed ansvarlig for planlægning og afvikling af konferencen i samarbejde med småbørnskonsulenter fra synsrådgivninger lokalt og regionalt.

Konferencen afholdes den 14. – 15. maj 2020 på lokalitet i Storkøbenhavn.

Baggrund og formål
Den nordiske småbørnskonference er siden 1980 blevet afviklet hvert tredje år på skift mellem de nordiske lande. Hovedformålet med konferencen er at understøtte den højt specialiserede specialrådgivning for småbørn med aktuel viden, at videndele forskning og praksiserfaringer samt at vedligeholde og udbygge det faglige netværk på området. Synsrehabiliteringen i Norden har mange fælles elementer, og det muliggør, at viden og god praksis kan overføres fra land til land.

Konferencens tema i 2020 er: ’Forberedt og klædt på til overgange -  Prepared and equiped for transitions’.
Overgange skal forstås bredt – det kan eksempelvis være fra familie til dagtilbud, fra dagtilbud til skole, institutionsskift, forandringer i familien m.m.

Konferencen vil fokusere på teori, metoder, faglige tilgange, tilbud og god praksis i forhold til den nuværende læringsdagsorden for småbørn i Norden. Videnskonsulent Bendt Nygaard Jensen fra Synscenter Refsnæs er med til at planlægge småbørnskonferencen. Han uddyber: ”Konferencen i Danmark næste år kommer til at handle om, hvordan vi bedst muligt kan støtte og skabe inkluderende indsatser for børn frem mod en vellykket overgang. Hvordan sikrer vi, at børn med synsnedsættelse inkluderes og tager del i børnefællesskaber under de fælles pædagogiske læringsmål, som gælder for alle børn?”

Konferencen vil fokusere på, at god praksis, erfaringsbaseret viden og resultater fra forskning og udviklingsprojekter formidles og deles gennem oplæg, workshops, netværk og andre aktiviteter.

Til konferencen planlægges der indlæg og debatter omkring følgende temaer:

 • Tidlig indsats til forældre og børn i krise (akut-/straks-indsatser).
 • Nordiske erfaringer om indsatser der virker.
 • Pædagogiske læringsplaner på småbørnsområdet: Hvad er der fokus på i nuværende læringsdagsorden på børneområdet i Norden?  Hvordan bidrager vores rådgivning og vejledning til inkludering under disse lærepaner?
 • Hvordan møder vi de fælles pædagogiske læreplaner i vores konsultation for småbørn med synsnedsættelse, deres familie, andre fagfolk og institutioner?
 • Værdigrundlag i vores nuværende syn på småbørn med nedsat funktionsevne – herunder synsnedsættelse, det professionelle blik på den anden. Hvilke værdier præger relationen til barn og familie? Hvordan omsættes værdierne i praksis i specialrådgivning?
 • Inddragelse i børnefællesskaber – hvilke og hvordan?
 • God praksis for tværfagligt/interdisciplinært samarbejde og koordinering omkring barn, familie og institutioner. Hvordan sikrer man en sammenhængende helhedsorienteret habiliterings- / rehabiliteringsindsats?
 • Livskvalitet for småbørn med synsnedsættelse - hvordan man undersøger og tolker livskvaliteten for småbørn/børn med synsnedsættelse? Intervention: Sårbarhed og forebyggelse
 • Afdækning og rådgivning om barnets psykiske og fysiske sundhedsbehov
 • Følelser, adfærd og psykosocial udvikling og tilpasning
 • Interaktion, kommunikation og selvforståelse

Konferencesprog: Engelsk

Er du interesseret i at vide mere om Småbørnskonferencen 2020 eller ønsker du at bidrage med et indlæg eller viden om ovenstående, er du velkommen til at kontakte Videnskonsulent Bendt Nygaard Jensen på becj@remove-this.regionsjaelland.dk eller telefon +45 20 49 14 80.