Mandag den 27 marts, præsenterede Synscenter Refsnæs og Sensus resultaterne af deres Erasmus+ InlcuTech projekt

Mandag den 27 marts, præsenterede Synscenter Refsnæs og Sensus resultaterne af deres Erasmus+ InlcuTech projekt for en sal fuld af interesserede tilhørere.

Projektets 12 guides til undervisning af Blinde, svagsynede og ordblinde elever i matematik, musik, modersmål og fremmedsprog blev gennemgået og rigtig godt modtaget.

Katalog over god inklusions praksis blev også præsenteret, ligesom e-læringskurset i RoboBraille blev vist.

”Vi er glade for at så mange havde lyst til at komme og høre om projektet. Det er essentielt for os at få budskabet ud så bredt som muligt og bekræfter at det er et vigtigt projekt” udtaler Tanja Stevns, koordinator for IncluTech.

Samtidig havde vi mulighed for at holde en workshop om Reach and Match ved Mandy Lau, udvikler af Reach and Match materialet, der gæstede Synscenter Refsnæs et par dage før hun rejste videre til Stockholm.

Erasmus+ IncluTech materialerne kan downloades fra Biblus og fra Sensus website på engelsk og dansk efter sommerferien.