Lyt og Lær - Podcastkursus om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Hovedtelefoner

’Den tidlige indsats’. ’Opstart i dagtilbud’. ’Mit barn skal i skole’.
Det er temaerne i de tre podcasts Synscenter Refsnæs netop har lanceret som led i et nyt kursustilbud til forældre, om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Kurset består af en serie af podcasts, som Synscenter Refsnæs i samarbejde med IBOS og Landsforeningen af Forældre til blinde og svagsynede, står bag.

Målet med podcastserien er at tilbyde undervisning og vejledning i et nyt format, som fleksibelt og tidssvarende kan nå ud til forældre til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og andre interesserede. Kurset består af i alt 24 podcasts, som hver især tager et specifikt og relevant tema op om barnet – lige fra fødslen, dagtilbud og skolegang til ungdom og arbejdsliv.

Podcastene er i form og indhold forskellige, men fælles for dem alle er, at de formidles af mennesker med stor faglig viden og perspektiv på de specifikke tematikker. Nogle af podcastene vil have form som en samtale mellem to fagpersoner, andre som et interview. Udover at tilegne sig ny viden, får man i podcastene også gode råd og anbefalinger og ind imellem også øvelser at arbejde videre med.

Hver podcast har en varighed på ca. 30 minutter. Synscenter Refsnæs producerer i alt 12 af de 24 planlagte podcasts, omhandlende alderen fra 0 til 14 år. IBOS producerer de øvrige 12 med fokus på ungdommen og det tidlige voksenliv.

Podcastene vil løbende blive uploaded på hhv. Synscenter Refsnæs og IBOS’ hjemmesider.

Tre nye podcasts fra Synscenter Refsnæs er nu i luften!

1. Den tidlige indsats ift. 0-3 årige småbørn med blindhed

Denne podcast henvender sig til forældre og andre pårørende til helt små børn med blindhed. Synscenter Refsnæs’ psykolog Birgit Irene Puch Jørgensen deler ud af den viden, der er på området, og giver et udpluk af gode råd og anbefalinger, som kan understøtte den tidlige indsats. Fx hvordan støtter man bedst muligt barnets emotionelle og motoriske udvikling? Hvordan lærer barnet at lege med andre børn? Hvor kan forældre søge hjælp og vejledning?

2. Opstart i dagtilbud

Denne podcast er til forældre med et barn med alvorlig synsnedsættelse, der skal i dagtilbud. Synscenter Refsnæs’ synskonsulent Annette Petersen giver viden og gode råd i forbindelse med opstart i daginstitution, hvor mange praktiske og pædagogiske spørgsmål kan melde sig. Fx valg af institution, samarbejde, sprogudvikling og kommunikation, trivsel og udvikling, at være en del af et børnefællesskab og meget andet.


3. Mit barn skal i skole – overgangen fra børnehave til skole

Denne podcast henvender sig til forældre og andre pårørende til et barn med alvorlig synsnedsættelse, der skal i skole. Synscenter Refsnæs’ psykologer Margit Munk Hansen og Gunilla Kristina Nord giver viden og vejledende anbefalinger omkring skiftet fra børnehave til skole. De kommer bl.a. ind på, hvornår barnet er skolemodent, valg af skole og gode råd om hvordan henholdsvis skole og hjem forbereder sig bedst muligt til skolestart.
 

Tag hovedtelefonerne på og lyt til de tre podcasts her

 

Er du interesseret i at vide mere om podcastproduktionen ved Synscenter Refsnæs, er du velkommen til at kontakte IKT-konsulent Simon Ryan Juul på sijuu@remove-this.regionsjaelland.dk eller leder af Specialrådgivningen Nanette Borges på navb@remove-this.regionsjaelland.dk