Julehilsen fra Synscenter Refsnæs ved centerleder Kenn Steen Andersen

Julen nærmer sig og et nyt år er på vej. Det er en god anledning til at se tilbage på året, som nu går på hæld og frem mod det nye, som venter lige om hjørnet. 

Udviklingsprojekter

I 2018 søsatte Synscenter Refsnæs to store og vigtige udviklingsprojekter, som skal styrke synsfaglighed, koordinering og samarbejdet på tværs af børnesynsområdet. Projekterne har tegnet en stor del af udviklingsarbejdet i 2019 og er begyndt at kaste konkrete resultater af sig.

  • Projekt synsfaglige kompetencer og faglige miljøer har til formål at videreudvikle Synscenter Refsnæs’ synsfaglige kompetencer og forankre dem i syv styrkede højt specialiserede faglige miljøer indenfor ADL, Lys og Belysning, Punktskrift, Musik, Orientering og Mobility, Bevægelse, Idræt og Motion samt IKT.

    Delprojekterne har opnået mange gode og faglige resultater, hvoraf uddannelse af fem nye ADL instruktører og Tips og Tricks til musikundervisning er et par af dem, der er færdige. I det kommende år vil der fortsat være fokus på uddannelse bl.a. af to nye Orientering og Mobility instruktører. Derudover skal delprojekt musik udarbejde 16 undervisningsmoduler til brug for institutioner og skoler i hele Danmark, dette med støtte af fondsmidler fra Statens kunstfond.

    Alle de nævnte faglige miljøer skal i 2020 udvikle undervisningsmoduler for medarbejdere ved Synscenter Refsnæs inden for deres specialiserede område, så alle medarbejdere bliver endnu bedre til at støtte børn og unge med synsnedsættelse i deres udvikling.
  • Det nationale netværksbaserede samarbejdsprojekt (NNS) udspringer af et samarbejde med kommunale og regionale synsrådgivninger i regi af Danske Tale-, Høre og Synsinstitutioner (DTHS) med Kommunikationscentret i Region Hovedstaden og Synscenter Refsnæs som tovholdere.

Formålet er, at flere børn og unge med synsnedsættelse gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse og realiserer deres potentiale til at deltage aktivt i samfundslivet. Projektet har til formål at indkredse, opsamle, bearbejde og beskrive god praksis på børnesynsområdet med afsæt i metoden om ”De udvidede læringsmål”.

Af delresultat her kan nævnes publikationen ”Idræt i øjenhøjde” – et inspirations- og vejledningsmateriale målrettet elever med synsnedsættelses deltagelse i idræt i grundskolen.
Slutresultatet er en samlet national vejledning målrettet fagprofessionelle i dagtilbud og grundskole. Projektet løber til august 2020. Se publikationen "Idræt i øjenhøjde”

National vejledning med anbefalinger til børn og unges indlæring af punktskrift

Specialrådgivningen ved Synscenter Refsnæs har udarbejdet en punktskriftsguide – en national vejledning med overordnede anvisninger, der skal styrke arbejdet med børn og unges punktskriftindlæring. Guiden understøtter organiseringen af læringsforløb og undervisning samt udbreder forståelsen for tidlig indsats og er dermed med til at sikre, at børn og unge uden syn får et aktivt skriftsprog.

Guiden henvender sig til forældre, pårørende, fagprofessionelle og støttepersoner i dagtilbud og skole. Se guide

Forskningsprojekt metode- og vidensudvikling

Synscenter Refsnæs har i samarbejde med Region Sjælland og forskere fra Aalborg Universitet deltaget i et toårigt metodeudviklingsforløb med det formål at udvikle en narrativ metode i den socialpædagogiske praksis ved Synscenter Refsnæs’ botilbud. Dette har bidraget til udvikling af praksis, som er beskrevet i bogen ”Narrativt inspireret socialpædagogik på det specialiserede socialområde – Udvikling af en narrativ metode på Synscenter Refsnæs”.

Børnesynsområdet i udvikling

Arbejdet med at skabe de bedste forudsætninger for børn og unge med synsnedsættelse er i 2019 blevet styrket gennem øget dialog, koordinering og samarbejde mellem relevante parter på børnesynsområdet.
Vi vil blandt andet kvittere synsrådgivninger på kommunikationscentrene i Danmark for et godt samarbejde og bidrag til udvikling af de nationale indsatser i regi af udviklingsprojekter, arbejdsgrupper og praksisfaglige borgernære indsatser.

Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde i 2020.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår!

De bedste hilsner

Kenn Steen Andersen
Centerleder, Synscenter Refsnæs