Forskningsprojekt om narrativ metode

Projektet er afsluttet med gode resultater for den pædagogiske praksis ved Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs har gennem to år deltaget i et interessant og udbytterigt forskningsprojekt om narrativ metode. Forskningsprojektet ”Narrativt inspireret socialpædagogik på det specialiserede socialområde” blev igangsat i efteråret 2018 af Socialafdelingen, Region Sjælland i samarbejde med Aalborg Universitet. De specialiserede socialtilbud Himmelev og Elsehus deltog sammen med Synscenter Refsnæs i projektet.

Forskningsprojektets formål

Forskningsprojektet havde til formål at omsætte White og Epstons metode narrativ terapi, så den passer til en socialpædagogisk kontekst og at opnå viden om, hvorvidt den udviklede metode virker i forhold til at skabe forandringer for målgrupperne i de regionale tilbud på det specialiserede socialområde, herunder børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Den narrative metode

Metodeudviklingen tog afsæt i begreber fra narrativ terapi, som medarbejderne i dialog med en underviser fra Aalborg Universitet udviklede til narrative redskaber og guidelines for deres socialpædagogiske praksis. Disse blev afprøvet i botilbuddene ved Synscenter Refsnæs over en periode på tolv måneder.

Et centralt mantra i den narrative tilgang er, at problemet skal adskilles fra personen. Identitet skabes gennem sproget og de fortællinger, man selv og andre fortæller om en. Identiteter kan dermed forankres og også forandres gennem de fortællinger, der fortælles.

”Vi oplever, en positiv effekt i forhold til relationsarbejdet, da der sammen med den unge ses på  problemet  som en separat del der er adskilt, i stedet for at se på den unge som problemet”

Resultater

Forskningen viser, at brugen af den narrative metode hjælper medarbejderne til at forandre syn på de unge og deres muligheder samt se nye pædagogiske handlemuligheder. Flere af de unge forandrer syn på sig selv og egne muligheder.

Forskningsprojektets resultater er udgivet i en bog fra Aalborg Universitetsforlag ”Narrativt inspireret socialpædagogik på det specialiserede socialområde”. Bogen henvender sig til praktikere, studerende og undervisere på det socialfaglige og socialpædagogiske område og andre med interesse i det specialiserede område og narrative metoder.

Find bogen på Aalborg Universitets hjemmeside eller kontakt områdeleder for botilbuddene Susanne Johansen, mobilnr. 30 45 95 63 eller e-mail sutj@remove-this.regionsjaelland.dk