Et år for livet

Styrket faglighed, øget social trivsel og et nyt, mere positivt syn på sig selv. Ny ekstern rapport evaluerer resultaterne af Efterskolen på Synscenter Refsnæs’ første tre år

Efterskolen har netop budt velkommen til skolens femte årgang siden åbningen i 2014, unge mennesker fra hele landet med det til fælles at de alle har synsnedsættelse.
Efterskoletanken er ikke ny, men at målrette et efterskoleophold for elever med synsnedsættelse er ny – og den eneste af sin slags i Danmark.

Målsætningen er at styrke de unges selvstændighed og uddannelsesparathed gennem et vedvarende fokus på udvikling af faglige og sociale kompetencer. Ambitionerne er høje for såvel skole som elever. Derfor har Synscenter Refsnæs fået foretaget en ekstern evaluering af resultaterne af efterskolens første tre år.

Styrkede faglige kompetencer
En iøjnefaldende konklusion på evalueringen er, at for flertallet af de unge har efterskoleopholdet ført til markante kompetenceløft - både indenfor det kognitive og faglige standpunkt - og dermed dannet grundlag for et godt afsæt til den videre uddannelse. Skoleleder Berit Houmølle forklarer: ”fælles for alle elever er, at de er blevet fagligt løftet, hvad der svarer til 1-3 skoleår i et eller flere af fagene på et enkelt skoleår – det er vi stolte af”. Elever der ved indskrivningstidspunktet lå under det faglige niveau på deres klassetrin, er blevet klar til at gennemføre folkeskolens prøver – og dét med et resultat, der for en stor del af eleverne giver adgang til en almen ungdomsuddannelse. Andre elever fortsætter på særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser.

Af de 10 ud af 14 tidligere efterskoleelever, som har indvilliget i at blive interviewet i forbindelse med evalueringen, er:

  • 40% af de unge i gang med en STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
  • 30% læser på gymnasiet eller HF
  • 10% går på Produktionsskolen
  • 10% er i gang med en KUU (Kombineret Ungdomsuddannelse)
  • 10% er ikke startet på en uddannelse endnu

En forælder fortæller blandt andet; ”min datter gik fra ikke at have nogen tro på faglig kunnen, til at komme ud af efterskolen med styrkede faglige kompetencer og en tro på sig selv”.
Berit Houmølle forklarer: ”Evalueringen viser, at forældrene overordnet er tilfredse med den faglighed, deres børn får opbygget på Efterskolen. Enkelte forældre giver udtryk for, at de havde håbet på, at deres barn ville have opnået et højere fagligt niveau, som kunne have været adgangsgivende til en almen ungdomsuddannelse. Det er en af de ting vi arbejder allermest på. Udfordringen er typisk, at vi får eleverne for sent i grundskoleforløbet – så kan det være en svær opgave at indhente et stort fagligt gab på et enkelt skoleår. Vi har de bedste resultater med elever, der har gået 2-3 år på Efterskolen – så rykker det for alvor”.

For elever med synsnedsættelse er det vigtigt at kunne tilgå informationer fra den seende verden, fx undervisningsmaterialer, internettet og digitale tjenester. Derfor er der på Efterskolen et stort fokus på undervisning i IKT, informations- og kommunikationsteknologi, som i form af nye IT-hjælpemidler, programmer og apps kan lette hverdagen for eleverne. Eleverne undervises i disse nye digitale muligheder, som dels styrker læring og selvstændighed, dels øger de unge menneskers muligheder for at være inkluderet i såvel faglige som sociale fællesskaber. Alle elever i evalueringen giver udtryk for, at de har fået styrkede kompetencer ift. brugen af hjælpemidler.

Større selvindsigt og selvtillid
En lige så vigtig del af efterskoleopholdet er de unges personlige og sociale trivsel. Fælles for de interviewede er, at de alle har fået gode venner i forbindelse med opholdet på Efterskolen, venner som de stadig taler og ses regelmæssigt med. Et vigtigt netværk af ligestillede.

Året på efterskole betragtes af de unge i evalueringen som ’et break’ i forhold til altid at skulle forholde sig til at være anderledes. I netværket på Efterskolen behøver man ikke forklare sig, kompensere eller skjule, hvad man måske ikke kan – og man har nemmere ved at finde ro i de sociale relationer.
Flertallet af de unge og deres forældre finder, at tiden på efterskolen har gjort de unge mere sociale, men også at de har lært at se sig selv i et nyt perspektiv. At være sammen med andre unge med synsnedsættelse har hjulpet de tidligere elever til at acceptere egne begrænsninger, men også givet mulighed for at lære af andre eller kunne hjælpe andre. Alt sammen faktorer der styrker selvtilliden. Især hjælpen til at acceptere synsnedsættelsen har betydet rigtig meget for de adspurgte unge. Flere fortæller, at deres tidligere generthed er ændret til en større åbenhed, også omkring egen synsnedsættelse. 

ADL- og Mobility-træning er en integreret del af hverdagens aktiviteter på Efterskolen. Madlavning, rengøring og tøjvask planlægges af de unge selv, og er således også en øvelse i at indgå forpligtende fællesskaber. Mobilitytræningen indlæres på bl.a. oplevelsesture.

Evalueringen adresserer et ønske om mere systematisk og individuel træning i mobility, et tilbud, der ikke er en del af Efterskoletilbuddet. Susanne Johansen, områdeleder på efterskolen, tager evalueringen til sig: ”Det er klart, at når efterspørgslen rejses af forældrene i evalueringen, så må vi vurdere, om det er noget, vi kan indarbejde i Efterskolens indhold eller tilføje på anden vis”. Susanne Johansen fortsætter ”vi er ligeledes blevet opmærksomme på, at der er behov for at mere læring om sund kost indarbejdes i hverdagens ADL og madlavning – det arbejder vi også gerne videre med”. 

Musikken som samlingspunkt
Musik og musikundervisning har fyldt meget for eleverne på Efterskolen. Både som valgfag, som aktivitet i den understøttende undervisning og som aktivitet i fritiden. De unge, der er interviewet i forbindelse med evalueringen, fortæller, at musikken var med til at skabe fællesskaber og styrke samhørigheden blandt eleverne, fx i Efterskolens band. Mange af eleverne giver udtryk for, at deres musiske kompetencer er blevet forbedret i løbet af opholdet, og samtidig vurderer flere af de adspurgte forældre, at musikken hos de unge synes at have bidraget til øget selvværd og mod til at stille op foran andre.

Hele synsområdets efterskole
Skoleleder Berit Houmølle er glad for de mange positive resultater, rapporten afdækker, men også for de øvrige opmærksomhedspunkter, som evalueringen har kortlagt. ”Vi vil bruge rapporten til at holde fast i og fortsat udvikle på de ting, vi kan erfare, der virker og så naturligvis dykke ned i de forhold, der i rapporten gives udtryk for, at vi kan gøre bedre. Efterskolen er altid i udvikling og med afsæt i tilbagemeldinger fra både elever, forældre, synskonsulenter og kommuner, arbejder vi løbende på at forbedre indhold og rammer for Efterskolen. Efterskolen er hele synsområdets efterskole”.

Er du interesseret i at høre mere om efterskoletilbuddet på Synscenter Refsnæs, er du velkommen til at kontakte Efterskolens ledelse hhv. skoleleder Berit Houmølle og områdeleder Susanne Johansen på hhv. behl@remove-this.regionsjaelland.dk eller sutj@remove-this.regionsjaelland.dk.


Fakta:

  • Efterskolen er en del af Synscenter Refsnæs og beliggende ved Kalundborg Fjord tæt på skov, strand og by. Efterskolen er et ’efterskolelignende tilbud’ oprettet i en kombination af folkeskoleloven og serviceloven, hvorfor unge skal visiteres via egen kommune.
  • Der tilbydes undervisning på 8., 9. og 10. klassetrin samt folkeskolens prøver og nationale tests
  • Efterskolen råder bl.a. over svømmehal, motionscenter og idrætssal og tilbyder f.eks. aktiviteter som goalball og musikundervisning- og produktion.
  • Efterskolen har primært optag ved skolestart, men kan også optage elever i løbet af skoleåret
  • Det er muligt at komme i en uges betalingsfri ’praktik’ for at snuse til livet på efterskolen 

Læs den samlede evaluering her

Læs en kortere udgave her