”Åben skole” og ”Praktik-event”

Åben skole
Uge 5-6 2020

Synscenter Refsnæs har i uge 5 og 6 ”Åben skole” for elever, forældre og andre interesserede.
I disse uger er der mulighed for at komme på besøg og se vores skoletilbud i aktion i en del af skoletiden i tidsrummet kl. 9.00-13.00.

Vi vil vise vores skoletilbud frem og fortælle om det, vi kan med undervisning, uddannelse, sociale kompetencer og selvstændighed i relation til elever med synsnedsættelse.

Det vil også være muligt at se og høre om vores botilbud. De fire botilbud tilbyder en hverdag centreret om trivsel og udvikling for den unge i et synsfagligt børne- eller ungemiljø med aktiviteter og sociale fællesskaber.

Et besøg tilrettelægges individuelt for én familie pr. besøg.
Tilmelding til skoleleder Berit Houmølle behl@remove-this.regionsjaelland.dk.

Praktik-event
Søndag d. 23. februar til tirsdag d. 25. februar 2020

Sjove, spændende og udfordrende dage sammen med andre unge med synsnedsættelse.

Vi inviterer til en tredages ”Praktik-event” på Efterskolen og STU med fokus på musik, idræt, matematik og ADL (almindelig daglig Levevis). Vi sætter i disse dage relationer og sociale fællesskaber i centrum.
Invitationen gælder alle unge med synsnedsættelse, der har interesse i et efterskoleår eller en STU, og der vil blive taget individuelt hånd om hver enkelt ung og dennes familie.
Praktikken er betalingsfri.

Der vil i de tre praktikdage (med to overnatninger) være aktiviteter og undervisning sammen med nuværende elever på Efterskolen og STU.

En unik mulighed for at opleve de muligheder, der er ved specialiseret undervisning, uddannelse og botilbud.
Tilmelding skal ske senest d. 31. januar 2020 til områdeleder Susanne Johansen på sutj@remove-this.regionsjaelland.dk
Se mere om tilbuddet