Kontakt

Dorthe Mechernsee
Dorthe Marguerite Mechernsée (Områdeleder - Administration og Service)
Tlf.: 59 57 02 90
Mobil: 40 33 05 23
E-mail: dmc@remove-this.regionsjaelland.dk

Nyheder

Synscenter Refsnæs har, efter aftale med Grønlands selvstyre, opgaven med at yde synsvejledning til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse i Grønland.

 

Læs her om synskonsulenternes arbejde i Grønland.

Læs mere

Et styrket synsfagligt samarbejde om børn med synsnedsættelse. En tidlig indsats rettet mod børn i dagtilbud og folkeskole og en styrkelse af børnenes muligheder for at kvalificere sig til uddannelse, job og aktiv samfundsdeltagelse.

Det er formålet med det netop opstartede Nationale Netværksbaserede Samarbejdsprojekt (NNS).

 

Læs mere

Videns- og udviklingsarbejde er en helt central opgave for et landsdækkende og højt specialiseret center. Derfor har Synscenter Refsnæs etableret en videns- og udviklingsenhed.

Læs mere
Julelampe, gran og kogler

Julen står for døren og et nyt år står på spring. Det er en god anledning til at se tilbage på året som nu går på hæld.

Læs årets julehilsen fra Synscenter Refsnæs her.

Læs mere
Spillet Nimbi

På mediateket udlåner Synscenter Refsnæs over 50 forskellige, sjove og lærerige spil for børn og unge med synsnedsættelse. Spillene udlånes gratis i et år ad gangen.

Læs mere
Synscenter Refsnæs' stand på VISO-konfencen

Synscenter Refsnæs deltager i dag på Socialstyrelsens VISO-konference på Nyborg Strand.

Besøg os på stand 14 og få en snak om børn og unge med synsnedsættelse.

 

Læs mere
Den nuværende administrationsbygning i 1898, der hvor det hele begyndte...

Torsdag den 1. november er det præcis 120 år siden at Synscenter Refsnæs, dengang ’Det kongelige Blindeinstituts Forberedelsesskole’, slog dørene op for de første blinde elever.

Læs mere

Tilgang og afsæt…
Det er en fornøjelse hermed at kunne præsentere første udgave af vores nyhedsbrev. Det vil være et nyhedsbrev med faglige input og inspiration til dig, som er professionelt eller personligt interesseret i synsområdet. Som det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse, er vores tilgang at vi fra Synscenter Refsnæs i vores arbejde og indsatser vil prioritere:

  • Systematisk dialog, lydhørhed og samarbejde med kommuner, kommunikationscentre, Socialstyrelsen, forældre/familier og øvrige aktører og interessenter
  • Vidensformidling...
Læs mere

Synscenter Refsnæs har netop skudt et nyt 2-årigt udviklingsprojekt i gang: Projekt Synsfaglige Kompetencer og Faglige Miljøer.

Projektet har til formål at udvikle aktive faglige miljøer centreret omkring seks synsfaglige kernekompetencer. I tilknytning til disse er det besluttet også at fokusere på musik, da det er et område, vi i arbejdet med børn og unge med synsnedsættelse har gode erfaringer og resultater med – både ift. udvikling af sociale og faglige kompetencer.

Med projektet vil vi opsamle, videreudvikle og sikre høj synsfaglighed på Synscenter Refsnæs, men vi kan ikke gøre det...

Læs mere

Videokonferencer sparer ikke kun tid og transport, det er også en effektiv måde at afholde møder på og fastholde det gode samarbejde. Derfor tilbyder Synscenter Refsnæs, som nationalt specialpædagogisk videns- og ressourcecenter for børn og unge med synsnedsættelse, deltagelse i videokonferencer.

Opfølgning på udredninger, specialrådgivningsforløb og konferencer med forældre, børn og sagsbehandlere kan foregå på videokonference. Der vil naturligvis være situationer, hvor det er mere hensigtsmæssigt med et fysisk møde - det aftales i forhold til det enkelte møde.

Kontakt gerne skoleleder og...

Læs mere

Sommerskole. Venskaber. Teltlejr og udeliv. Aktiviteter og udfordringer. Fællesskab.

Der er mange gode ting at sige om en uge væk fra vante rammer sammen med ligestillede børn og unge fra hele landet. Men har man aldrig været på sommerskole før, eller kender nogen der har, vil dét at tage en uge væk, være en ordentlig mundfuld for de fleste børn. Måske især hvis man har en synsnedsættelse.

Det har Kommunikationscentret i Roskilde (SCR Roskilde) taget konsekvensen af, og på eget initiativ lejet en minibus for, sammen med deres gruppe af børn med synsnedsættelse, at tage en dag på Sommerskole....

Læs mere

Styrket faglighed, øget social trivsel og et nyt, mere positivt syn på sig selv. Ny ekstern rapport evaluerer resultaterne af Efterskolen på Synscenter Refsnæs’ første tre år

Efterskolen har netop budt velkommen til skolens femte årgang siden åbningen i 2014, unge mennesker fra hele landet med det til fælles at de alle har synsnedsættelse.
Efterskoletanken er ikke ny, men at målrette et efterskoleophold for elever med synsnedsættelse er ny – og den eneste af sin slags i Danmark.

Målsætningen er at styrke de unges selvstændighed og uddannelsesparathed gennem et vedvarende fokus på udvikling...

Læs mere
Billede af tre af mobilitystokke

Det er en vanskelig proces for både børn og voksne at erkende en alvorlig synsnedsættelse og tilpasse sig til de forandringer, som er nødvendige i hverdagen. Det gælder også de hjælpemidler, som til dels kompenserer for synsnedsættelsen, men samtidig også signalerer til omgivelserne, at her er en person med en funktionsnedsættelse. Erkendelsen af egen funktionsnedsættelse og frygten for omverdenens reaktioner skal bearbejdes bl.a. ved rådgivning.

 

I følgende blogindlæg fortæller Maria om egen skepsis ved mobilitystokken og hvordan hun overvandt sin skepsis.

 

Læs mere

Interaktionsobservation anvendes i psykologudredninger på Synscenter Refsnæs til den understøttende, tværprofessionelle og koordinerede indsats omkring børn med alvorlig synsnedsættelse.

V/ Cand.psych.aut. Birgit Irene Puch Jørgensen, psykolog i Specialrådgivningen 
 
Børn udvikler sig ikke i et vakuum, men i samspil og sociale sammenhænge
Børn med alvorlig synsnedsættelse er ligesom andre børn en del af en social omverden, hvor de er deltagere i aktiviteter og sociale sammenhænge; eksempelvis i familie og dagtilbud. For at understøtte barnets udvikling, trivsel og inklusion bedst muligt,...

Læs mere

Synscenter Refsnæs' hjemmeside er i øjeblikket under opdatering. Har du problemer med at finde det du skal bruge, er du velkommen til at sende os en mail på synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk eller ringe på vores hovedtelefon 59 57 01 00.

Læs mere