Kontakt

Dorthe Mechernsee
Dorthe Marguerite Mechernsée (Områdeleder - Administration og Service)
Tlf.: 59 57 02 90
Mobil: 40 33 05 23
E-mail: dmc@remove-this.regionsjaelland.dk

Nyheder

Klik på billeder herover for at læse julehilsen fra Synscenter Refsnæs

Læs mere

Socialstyrelsen har forlænget den 4 årige VISO KaS kontrakt om landsdækkende specialrådgivning på børnesynsområdet med to år i 2021 og 2022. Synscenter Refsnæs vandt den nuværende kontrakt efter udbud i 2016.
 
Baggrunden for den 2 årige forlængelse har afsæt i, at der inden for de næste par år påtænkes at ske en national kortlægning af hele det specialiserede socialområde.
 
De 2 ekstra år giver mulighed for at fastholde og færdiggøre det udviklings- og vidensarbejde, der er igangsat på børnesynsområdet. Det er blandt andet det nationale netværksbaserede samarbejde (NNS) om de udvidede...

Læs mere

Alle de sociale tilbud i Region Sjælland var inviteret til, at høre om forskningsprojektet og udviklingen af en narrativ metode på det specialiserede socialområdet.

Læs mere

Den nye vejledning ”Idræt i øjenhøjde” indeholder vejlednings- og inspirationsmateriale til idrætslærere og andre, der underviser elever med synsnedsættelse i idræt i grundskolen. Vejledningen er den første af flere delleverancer i NNS, det nationale netværks- og samarbejdsprojekt på børnesynsområdet.

Læs mere
Danmarkskort med kommunegrænser

Vidste du at Synscenter Refsnæs i 2018 leverede ydelser i 90 ud af landets 98 kommuner...?

 

Læs mere her

Læs mere

For mennesker med blindhed er punktskrift et vigtigt redskab. Et redskab til viden og læring i daginstitution, skole og uddannelse og dermed til aktiv samfundsdeltagelse.

Læs mere
Cosmo enhed

En 14-årig dreng med CVI (hjernebetinget synsnedsættelse) har netop været med til at afprøve en af Synscenter Refsnæs’ nyindkøbte Cosmo Excel enheder.

Læs mere
Tegning af lille barn med briller som sammen med en voksen kigger på legetøj

I maj 2020 samles nordiske specialister og fagprofessionelle til småbørnskonference i Danmark. Målgruppen er 0-6 årige børn med synsnedsættelse og temaet er ’Forberedt og klædt på til overgange'. Indenfor dette tema deler deltagerne aktuel viden og god praksis gennem oplæg, workshops og netværk. Synscenter Refsnæs har værtsskabet.

Læs mere
Hovedtelefoner

’Den tidlige indsats’. ’Opstart i dagtilbud’. ’Mit barn skal i skole’.

Det er temaerne i de tre podcasts Synscenter Refsnæs netop har lanceret som led i et nyt kursustilbud til forældre, om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Læs mere

Årets sommerskole nærmer sig - et højdepunkt for mange børn og unge med synsnedsættelse. Temaet er i år "friluftsliv" og som altid har Sommerskolen både et fagligt som et socialt formål. Alligevel vil forskellige ting være ændret...

 

Læs her om tradition og fornyelse i arbejdet med udviklingen af Sommerskolen.

Læs mere
Billede af dreng med hænderne foldet over øjnene

Læs om Stressprofilen som indgangsvinkel og metode og om hvordan Synscenter Refsnæs anvender metoden i udredninger og forløb og ikke mindst som værktøj i den tværprofessionelle indsats og supersvision.

Læs mere
Tegning af en hånd med lup der forstørrer symbolet for weblayout i word

Materialeproduktion og Formidling ved Synscenter Refsnæs står bag en ny måde at fremstille undervisningsmaterialer, f.eks. skolebøger og afgangsprøver, til børn og unge med alvorlig synsnedsætelse.

Læs mere
DReng med guitar

Er du musikunderviser og har du elever med synsnedsættelse? Få her en guide med lavpraktiske tips og tricks samt didaktiske metoder som med succes anvendes i musikundervisningen på Synscenter Refsnæs.

Læs mere
Dreng der laver briller med fingrene

Specialrådgivningen ved Synscenter Refsnæs nedsætter arbejdsgruppe med repræsentanter fra lokale kommunikationscentre til udvikling af en mere struktureret dialog i sagsbehandlingen.

Læs mere
Pige foran CCTV-skærm

Psykologgruppen er blevet styrket og tæller nu fire psykologer. Psykologerne er en vigtig del af den nationale og tværfaglige indsats for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Læs mere