Uge 49 2021 Gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse i 0.-1. kl. og forældre

Dato

Uge 49, tirsdag den 7. til torsdag den 9. december 2021

Hvem henvender kurset sig til?

Elever med synsnedsættelse i folkeskolens 0.-1. klasse og deres forældre.

Mål med forløbet

Eleverne får mulighed for at:

  • Møde og etablere sociale kontakter med ligestillede.
  • Stifte bekendtskab med Synscenter Refsnæs som et fremtidigt tilbud.
  • Få kendskab til relevante emner der vedrører deres synsfunktion og skolegang.

Forældrene får mulighed for at:

  • Møde og etablere kontakt med ligestillede familier bl.a. med henblik på fremtidig netværksdannelse.
  • Stifte bekendtskab med de tilbud, Synscenter Refsnæs har til børn i skolealderen.
  • Få kendskab til og drøfte relevante emner i forhold til børnenes synsfunktion, alder og   udviklingsniveau.

Kursusindhold

Børnene undervises i en række relevante emner bl.a. IT, idræt, svømning og ADL.
I forældrenes undervisning kan der indgå undervisning i IT og i indskolingsbarnets sociale kompetencer.

Gruppeforløbets organisering

Elever og forældre ankommer tirsdag eftermiddag, og kurset afsluttes torsdag middag.
Elever og forældre bor sammen på værelser.
Børn og forældre undervises hovedsageligt hver for sig. 
I fritiden er der gode muligheder for socialt samvær og netværksdannelse.

I gruppeforløbet deltager tværfagligt personale bl.a. lærere, pædagoger, psykologer og ergoterapeuter.

Opfølgning

Efter kurset vil der som dokumentation blive udsendt en kort rapport, der indeholder en beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. 
Rapporten sendes til forældre samt de fagpersoner/institutioner, forældrene har givet samtykke til.

Betaling

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalings frit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted

Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Dorte Larsen, skolekonsulent. Mail: dlrs@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 69 mobil: 26 24 87 61
Lene Riis, skolekonsulent. Mail: lenri@regionsjaelland.dk 
Telefon: 59 57 01 00, mobil 93 57 62 74

Indstillingsfrist

Synskonsulenten indstiller ved at udfylde henvendelsesskema i samråd med forældrene familien til kurset senest fredag den 12. september 2021.

Forældrene og synskonsulenten modtager derefter besked, om de tilbydes en plads. Såfremt de ønsker at deltage, skal forældrene bekræfte det via link i den tilsendte invitation senest den 17. oktober 2021. Efterfølgende udsendes bekræftelse med program og deltagerliste.

Deltagerantal

Der kan maksimalt deltage 10 familier på kurset.

OBS! Synskonsulenten laver henvendelse vedr. forløbet, tilmeldingen foretages af familien, efter de har modtaget invitation fra os!