Uge 47 2022 Udredningsforløb for 2-4 årige småbørn med synsnedsættelse og forældre

Dato

Uge 47 2022 mandag den 21. november til fredag den 25. november 2022

Hvem henvender forløbet sig til?

Forældre til småbørn med synsnedsættelse, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team.

Mål med forløbet

Det forventes, at forældre, børn og fagprofessionelle får følgende udbytte af forløbet:

Forældrene:

 • En tværprofessionel udredning af deres barn, specialrådgivning, praktiske anvisninger og vejledende anbefalinger.
 • Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder.
 • Viden om betydningen af barnets synsnedsættelse.
 • General viden om syn og synskompenserende materialer.
 • Viden om hvad det indebærer at være forældre til et 2-4 årigt barn med synsnedsættelse.
 • Samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situration.

Barnet:

 • Begyndende erkendelse af, at andre er i samme situration som én selv.
 • Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe.

Professionelle:

 • Viden om det enkelte barns ressourcer og begræsninger.
 • Viden om hvordan synsnedsættlen påvirker barnets udvikling.
 • En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning.
 • Daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet.

Forløbets indhold

Forældrene undervisers i synsnedsættelsens betydning for barnets udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling.

Undervisningen kan indeholde følgende emner:

 • Funktionelt syn og synsafprøvnings-materiale
 • Auditiv opmærksomhed.
 • Synets indflydelse på den motoriske udvikling.
 • ADL, aktiviteter i dagliglivet, praktiske færdigheder.
 • Udvikling, kontakt, interaktion og motivation.

Undervisere og rådgivere kan være synskonsulent, skolekonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, ADL instruktør og psykolog

Metodebeskrivelse

Udredningsforløbet sker ved synsfaglige observationer i et tværfagligt team, hvor erfaring og evidensbaseret viden anvendes.
De motoriske og sansemotoriske observationer er med afsæt i børns motoriske udvikling og sanseintegrationsteori.
Den anvendte metode til observation af den psykosociale/socioemotionelle udvikling er den "Interaktionsbaserede iagttagelsesmetode"

Opholdet afsluttes med specialrådgivning i en samtale, hvor synspædagog, psykolog samt relevante terapeuter giver forslag til det videre arbejde med barnet.
Barnets synskonsulent, pæddagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftelig rapport, som sendes til forældrene samt de personer/institutioner, som forældrene har givet skrifteligt samtykke til.

Betaling

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre til børn med synsnedsættelse

Sted

Synscenter Refsnæs
Kursusafdelingen Stausgård
Kystvejen 112
4400 Kalundborg

Kontaktperson

Mariane Larsen, synskonsulent. Mail: malr@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 54 mobil: 93 56 64 77

Frist for tilmelding

Barnets lokale synskonsulent udfylder i samarbejde med forældrene henvendelsesskema senest 25.08.2022.

Synscenter Refsnæs visiterer børnene. Forældrene og synskonsulenten modtager derefter besked, om de tilbydes en plads. Efterfølgende udsendes bekræftelse med program og deltagerliste.

Deltagerantal:

Der kan være 4-5 børn/familier på disse ophold

OBS! Synskonsulenten laver henvendelse vedr. forløbet, tilmeldingen foretages af familien, efter de har modtaget invitation fra os!