Uge 47 2021 Kursus for personale, der arbejder med eller underviser børn og unge 0-17 år med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser

Dato

Uge 47 2021 mandag den 22. til fredag den 26. november 2021.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er målrettet fagprofessionelle, som arbejder med eller underviser børn/unge, med nedsat syn
og yderligere funktionsnedsættelser. Det kan både være børn/unge fra specialskoler, børn der hjemmeundervises, bor på døgninstitutioner eller går i specialbørnehaver.

Mål med kurset

Det forventes, at deltagerne:

 • opnår viden om synsnedsættelsens betydning for børns/unges udvikling, trivsel, leg og læring.
 • opnår viden om synsfaglige tiltag, der kan anvendes i det daglige arbejde med undervisning, træning og aktiviteter.
 • at institutionerne benytter evidensbaseret viden til at sikre, at elever med synsnedsættelse tilegner sig alderssvarende kundskaber og færdigheder.
 • opnår viden om sanser og om sansemotorikkens indflydelse på nedsat syn.
 • opnår kendskab om synskompenserende hjælpemidler.

Kursets indhold

 • Funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse.
 • Alternativ kommunikation – aktiv læring og leg.
 • Anvendelse af IT, PC og tablet.
 • Sanser og motorik.
 • Orientering og mobility.
 • Udvikling, samvær, motivation og læring.

Metodebeskrivelse

Undervisningen på kurset vil veksle mellem teoretiske og praktiske oplæg. Undervisningen vil blive
relateret til de repræsenterede børn og unges synsnedsættelse, udvikling og funktionsniveau.
Oplægsholderne kan være synskonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, mobility instruktør og psykolog.

Betaling

3.900 kr. inkl. kost og logi.

Sted

Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Tina Lindop Gable, synskonsulent. Mail: tsli@remove-this.regionsjaelland.dk
Mobil: 23 26 26 50

Vinni Jensen, synskonsulent. Mail: vijen@remove-this.regionsjaelland.dk
Mobil: 93 57 65 34

Henvendelsesfrist og tilmelding

Medarbejdere, der ønsker at deltage på dette kursus, kan tilmelde sig senest den 25. oktober 2021

Efter tilmeldingsfristen fremsendes bekræftelse, program, deltagerliste samt link
samtykkeerklæring, som bedes underskrevet af forældrene til det aktuelle barn. Dette samtykke
gælder kun for det nævnte kursus og kun for oplysninger, der har betydning for undervisningen
og for forståelsen af synsnedsættelsen. Samtykkeerklæringen skal være udfyldt senest en uge før kursets start.

Synskonsulenter kan senest d. 27. september 2021 sende en mail til synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk med kontaktoplysninger på medarbejdere på institutioner, som de ønsker invitation sendt til. Alternativt kan medarbejdere henvises til siden her, hvor de kan tilmelde sig direkte - invitation er ikke en forudsætning for tilmelding. 

Afbud

Ved afbud senest en måned før kursets start, refunderes 50% af kursusafgiften.
Ved afbud 30-14 dage før kursets start, refunderes 25% af kursusafgiften.
Ved senere afbud refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages
til en kollega fra samme institution.