Uge 45 2022 Førstegangsforløb for forældre til 0 - 2 årige småbørn med synsnedsættelse, blindhed og yderligere funktionsnedsættelser

Dato

Uge 45, tirsdag den 8. til torsdag den 10. november 2022

Hvem henvender forløbet sig til?

Forældre til småbørn med synsnedsættelse, blindhed samt evt. yderligere funktionsnedsættelser.

Mål med forløbet

Som forældre kan I få:

  • teoretisk og praktisk viden om jeres barns udvikling, set i forhold til syns- og øvrige handicap.
  • inspiration til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give jeres barn optimale udviklingsbetingelser.
  • mulighed for at møde andre forældre i samme situation, til gensidig inspiration og evt. dannelse   af netværk.

Forløbets indhold

Som forældre vil I modtage generel og specifik viden til støtte for jeres barns udvikling, med fokus på den tidlige indsats.

I undervisningen kan flg. emner indgå:

  • Funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse
  • Samvær og kommunikation.
  • Motorik og brug af sanser.
  • Udvikling, kontakt, interaktion og motivation.

Undervisere og rådgivere er synskonsulent, talepædagog, ergoterapeut og psykolog med specifik viden omkring børn med synsnedsættelse, blindhed og yderligere funktionsnedsættelse.

Forløbets organisering

I vil som forældrene modtager undervisning, som vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser, mens børnene bliver passet af synsfagligt personale i kursusafdelingens børnehave.
Børnehaven ligger i samme hus, som undervisningen foregår i. Hvert barn vil være tilknyttet en primærperson.
I kan vælge at skiftes til at deltage i undervisning og passe eget barn, hvis begge forældre deltager på opholdet. Forældre og børn er sammen ved alle måltider.

Opfølgning

Efter opholdet vil der som dokumentation for deltagelse blive skrevet notat i barnets journal, med beskrivelse af emner og temaer som forældrene har modtaget undervisning i ved netop dette forløb. Notatet sendes til forældre samt fagprofessionelle, med forældrenes samtykke.

Betaling

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalings frit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted

Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg

Kontaktperson

Mariane Larsen, synskonsulent. Mail: malr@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 54 mobil: 93 56 64 77

Henvendelsesfrist

Den lokale synskonsulent udfylder i samarbejde med forældrene henvendelsesskema senest den 12. september 2022

Forældrene og synskonsulenten modtager derefter besked, om de tilbydes en plads. Efterfølgende udsendes bekræftelse med program og deltagerliste.

Deltagerantal

Der kan være 10 - 12 familier på disse ophold

Andre relevante forløb på Synscenter Refsnæs:

Udredningsforløb for 2 - 3 årige eller 3 - 5 årige småbørn med synsnedsættelse og forældre
Udredningsforløb for 1 - 4 årige småbørn med blindhed og forældre
Udredningsforløb for 0 - 7 årige børn med synsnedsættelse, blindhed og yderligere funktionsnedsættelse og forældre

OBS! Synskonsulenten laver henvendelse vedr. forløbet, tilmeldingen foretages af familien, efter de har modtaget invitation fra os!