Uge 4 2022 Gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse eller blindhed 7.-10. kl.

Dato

Uge 4, 2022 søndag den 23. til fredag den 28. januar 2022

Hvem henvender forløbet sig til?

Forløbet henvender sig til skoleelever i folkeskolens 7.-10. klasse, som er punktlæsende eller har synsnedsættelse.

Mål med forløbet

Det forventes, at deltagerne

  • erhverver styrkede forudsætninger for at mestre ungdomslivet, såvel fagligt som socialt.
  • får kendskab til muligheder for egen videre uddannelse.
  • opnår sociale relationer og kompetencer i samværet med ligestillede.

Forløbets organisering

Indholdet fokuserer på ungdomsliv og uddannelse.

Du får:

  • information om uddannelsesmuligheder og folkeskolens prøver.
  • viden om dig selv og din krop.
  • motion og fysisk aktivitet.
  • øvet de engelske punktforkortelser - for elever med blindhed.
  • viden om synskompenserende teknologi, lys og optik - for elever med synsnedsættelse.
  • mulighed for samvær med jævnaldrende.
  • Emne med psykologer, hvor du får ny viden som fx om din hjerne.

Metodebeskrivelse

Der arbejdes ud fra L. Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling såvel i skole- som i fritiden. Der benyttes forsknings- og erfaringsbaseret viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer ved alvorlig synsnedsættelse.

Opfølgning

Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport om undervisning og aktiviteter under elevens ophold.
Rapporten sendes til forældre samt de fagpersoner/institutioner, forældrene har givet samtykke til.

Betaling

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted

Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling, Stausgård Kystvejen 112, 4400 Kalundborg

Kontaktperson

Skolekonsulent Lene Riis - Mail: lenri@regionsjaelland.dk
Mobil: 93 57 62 74

Dorte Larsen, skolekonsulent - Mail: dlrs@remove-this.regionsjaelland.dk
Mobil: 26 24 87 61

Lone Ibsen, skolekonsulent - Mail: loi@regionsjaelland.dk
Tlf.: 59 57 02 28

Henvendelsesfrist

Den lokale synskonsulent udfylder henvendelsesskema i samråd med forældrene og barnet/den unge, til forløbet senest 28. oktober 2021. 

Synscenter Refsnæs sender herefter invitation og vejledning om ansøgningsprocedure til familien. Efter tilmedlingsfristen udsendes bekræftelse med program og deltagerliste.

Deltagerantal

Maksimalt 18 deltagere.

OBS! Synskonsulenten laver henvendelse vedr. forløbet, tilmeldingen foretages af familien, efter de har modtaget invitation fra os!