Uge 35 2022 Kursus for personale, der underviser skoleelever der er punktlæsende

Dato

Uge 35 2022 mandag d. 29. august til fredag d. 2. september 2022

Hvem henvender kurset sig til

Lærere, støttepersoner og pædagoger, der underviser eller skal undervise inkluderede punktlæsende elever i folkeskolen.

Mål med kurset

Kursisterne får viden om det manglende syns betydning for barnets udvikling og indlæring.
Deltagerne får inspiration til inklusionsunderstøttende undervisning i klasser, hvor punktlæsende elever indgår.
De får viden om synskompenserende hjælpemidler og teknikker, herunder punktskrift.

Kursets indhold

  • Det blinde barns udvikling
  • Indlæring af punktskrift
  • Anvendelse af  elektroniske punktapparater og hjælpeprogrammer
  • Med inklusionstanken i centrum gives inspiration til undervisning i skolefagene dansk, matematik og idræt i klasser, hvor en blind elev indgår
  • Anvendelse af den auditive sans i undervisningen
  • Teoretisk og praktisk mobility og ADL (Aktiviteter i DagligLivet)

Kursets organisation

Undervisningsformen veksler mellem teoretiske og praktiske indlæg.
Der vil i de enkelte indlæg være præsentation af materialer og metoder.

Kursusafgift

Opholdet koster 3.965 kr. inkl. kost og logi

Sted

Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg www.synref.dk

Kontaktperson

Synskonsulent Lone Ibsen, mail:loi@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf. 59 57 02 28

Tilmeldingsfrist

Senest den 11. juli 2022.  

Ved framelding:

Ved framelding senest en måned før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften.
Ved framelding 30 – 14 dage før kursets start refunderes 25% af kursusafgiften.
Ved senere framelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution.