Uge 20 2022 Udredningsforløb for 2–4 årige småbørn med synsnedsættelse og forældre

Dato

Uge 20, 2022 mandag den 16. til fredag den 20. maj 2022.

Hvem henvender forløbet sig til?

Forældre til småbørn med synsnedsættelse, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, hvor der er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team.

Mål med forløbet

Iværksættelse af tidlig og fortløbende indsats for at sikre barnet med synsnedsættelse optimale udviklingsbetingelser. Det forventes at forældre, børn og fagprofessionelle får følgende udbytte af kurset:

Forældre:

 • En tværprofessionel udredning af deres barn, specialrådgivning, praktiske anvisninger
 • vejledende anbefalinger.
 • Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder.
 • Viden om betydningen af barnets synsnedsættelse.
 • Generel viden om syn og synskompenserende materialer.
 • Samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation.

Barn:

 • Begyndende erkendelse af, at andre er i samme situation som én selv.
 • Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe.

Professionelle (med forældrenes accept):

 • Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger.
 • Viden om hvordan synsnedsættelsen påvirker barnets udvikling.
 • En tværprofessionel udredning, praktiske anvisninger og vejledende anbefalinger som supplement til den lokale synskonsulents vejledning.

Forløbets indhold

Forældrene undervises i synsnedsættelsens betydning for barnets udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling, og vil veksle mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser.

Undervisningen kan indeholde følgende emner:

 • Funktionelt syn og synsafprøvnings-materiale.
 • Synets indflydelse på den motoriske udvikling.
 • ADL, aktiviteter i dagliglivet, praktiske færdigheder.
 • Udvikling, kontakt, interaktion og motivation.

Undervisere og rådgivere kan være synskonsulent, skolekonsulent, talepædagog, ergoterapeut, ADL instruktør og psykolog.

Forløbets organisering

Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens børnehave sammen med synspædagoger,
Terapeuter, talepædagog og psykolog. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration.

Metodebeskrivelse

Udredningsforløbet sker ved synsfaglige observationer i et tværfagligt team, hvor erfaring og evidensbaseret viden anvendes.
De motoriske og sansemotoriske observationer er med afsæt i børns motoriske udvikling og sanseintegrationsteori.
Den anvendte metode til observation af den psykosociale/socioemotionelle udvikling er den
”Interaktionsbaserede iagttagelsesmetode”.

Opfølgning

Opholdet afsluttes med en samtale, hvor synspædagog, psykolog samt relevante terapeuter giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter forløbet udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de personer/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til.

Betaling

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalings frit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted

Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Mariane Larsen, synskonsulent. Mail: malr@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 54 mobil: 93 56 64 77

Henvendelsesfrist:

Barnets lokale synskonsulent udfylder i samarbejde med forældrene henvendelsesskema senest den 22. februar 2022.

Synscenter Refsnæs visiterer børnene.
Forældrene og synskonsulenten modtager derefter besked, om de tilbydes en plads. Såfremt de ønsker at deltage, skal forældrene bekræfte det via link i den tilsendte invitation. Efterfølgende udsendes bekræftelse med program og deltagerliste.

Deltagerantal:

Der kan være 4-5 børn/familier på disse ophold.

OBS! Synskonsulenten laver henvendelse vedr. forløbet, tilmeldingen foretages af familien, efter de har modtaget invitation fra os!