Decorative

Synsfaglig netværksdag for synskonsulenter til småbørn og børn med yderligere funktionsnedsættelse

Dato:

Synscenter Refsnæs inviterer til synsfaglig netværksdag for synskonsulenter til småbørn og børn med yderligere funktionsnedsættelse mandag d. 24. april 2023. 

Netværksdagen afholdes i Salen på Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
 
På baggrund af indkomne forslag fra jer synskonsulenter er netværksdagens tema: Det sansende barn. 
Med oplæg fra ergoterapeuter, en psykolog og en synskonsulent vil vi beskæftige os med emner som sansebearbejdning, over- og understimulering, taktil sansning og før-punkt samt det tværprofessionelle samarbejde omkring det sansende barn.
 
Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig på https://www.tilmeld.dk/netvaerksdag2023
Tilmeldingsfrist er fredag d. 14. april 2023.
 
Vi ser frem til en lærerig og hyggelig dag sammen.