Nordisk Småbørnskonference afholdes i Danmark i 2023

Dato:

Som tidligere udmeldt har Nordisk Småbørnskonference været udsat grundet Covid-19, men nu kan Synscenter Refsnæs med glæde meddele, at Nordisk Småbørnskonference afholdes med dansk værtskab d. 8.-9. juni 2023.

Konferencen afholdes i regi af det nordiske samarbejde NOVIR - Nordic Visual Impairment Network. Det er et nordisk netværk bestående af de nationale synsinstitutioner i Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige.

Nordisk Småbørnskonference 2023 vil omhandle temaet ”overgange” ud fra overskriften ”Infants and Preschool Children with Visual Impairment: Prepared and Equipped for Transitions”. 

Alle oplæg afholdes på engelsk. 

Som tovholder for konferencen i 2023 vil Synscenter Refsnæs primo februar offentliggøre yderliggere information om konferencen samt link til tilmelding på www.synref.dk.

Har I spørgsmål til konferencen, er I velkomne til at kontakte Synscenter Refsnæs:
Berit Houmølle, vicecenterleder
behl@remove-this.regionsjaelland.dk
+45 6062 1115
 

 

Nordic Conference 2023 – Infants and preschool children with visual impairment – is held in Denmark 2023

As previously announced, Nordic Conference has been postponed due to Covid-19. But now Synscenter Refsnæs are happy to announce that the Nordic Conference 2023 will be held in Denmark June 8th-9th 2023.

The conference is presented in collaboration with NOVIR - Nordic Visual Impairment Network, the Nordic co-operation in the field of visual rehabilitation. The network consists of national vision rehabilitation institutions from Denmark, The Faroe Islands, Finland, Iceland, Norway and Sweden.

The conference will deal with the theme “transitions” in the light of the title “Infants and Preschool Children with Visual Impairment: Prepared and Equipped for Transitions”.

All sessions will be held in English.

As responsible for planning and hosting the conference in 2023 Synscenter Refsnæs will publish further information about the conference and registration at www.synref.dk during February 2023.

If you have any questions, don’t hesitate to contact Synscenter Refsnæs:
Berit Houmølle, vice director
behl@remove-this.regionsjaelland.dk
+45 6062 1115