Decorative

Nordisk Småbørnskonference udsættes

Dato:

Nordisk Småbørnskonference 2022 i Danmark udsættes til 2023

Konferencen afholdes i regi af det nordiske samarbejde NOVIR - Nordic Visual Impairment Network. Det er et nordisk netværk bestående af de nationale synsinstitutioner i Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige.

Danmark, her Synscenter Refsnæs, er tovholder på Nordisk Småbørnskonference 2022, som skulle have været afholdt i Danmark d. 8. – 10. juni 2022.

Covid-19 spænder desværre ben for forberedelse og afvikling af konferencen – idet planlægningen af konferencen, herunder  indgåelse af aftaler med konferencelokaliteter, udenlandske oplægsholdere mv. skulle være foregået nu men har været vanskeligt og ikke muligt pga. Covid-19. Der er samtidig usikkerhed om situationen og vilkårene i juni 2022, som vanskeliggør planlægningen yderligere.

Konferencen afholdes i stedet d. 8. – 9. juni 2023 

Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte Synscenter Refsnæs:
Berit Houmølle, vicecenterleder
behl@regionsjaelland.dk
+45 6062 1115Nordic Conference 2022 – Infants and preschool children with visual impairment – held in Denmark is postponed to 2023

The conference is presented in collaboration with  NOVIR - Nordic Visual Impairment Network, the Nordic co-operation in the field of visual rehabilitation. The network consists of national vision rehabilitation institutions from Denmark, The Faroe Islands, Finland, Iceland, Norway and Sweden.

Synscenter Refsnæs is responsible for planning and hosting the Nordic Conference – Infants and preschool children with visual impairment in Denmark, scheduled to take place in Denmark on June 8th – 10th 2022.

Unfortunately, due to Covid-19 the possibility to prepare and plan the conference  including the conclusion of agreements with conference venues, foreign speakers, etc. should have taken place now but is not possible. At the same time, there is uncertainty about the Covid situation and conditions in June 2022, which complicates the further planning.

Therefore, the conference will be postponed to June 8th -9th 2023. 

If you have any questions, don’t hesitate to contact Synscenter Refsnæs:

Berit Houmølle, vice director
behl@regionsjaelland.dk
+45 6062 1115