Kontrakt om specialrådgivning forlænget med to år

Dato:

Baggrunden for den 2 årige forlængelse har afsæt i, at der inden for de næste par år påtænkes at ske en national kortlægning af hele det specialiserede socialområde.

De 2 ekstra år giver mulighed for at fastholde og færdiggøre det udviklings- og vidensarbejde, der er igangsat på børnesynsområdet. Det er blandt andet det nationale netværksbaserede samarbejde (NNS) om de udvidede læringsmål for målgruppen 0-17 år, som vi nu får mulighed for at omsætte til konkrete, pædagogiske redskaber og forløb. Det gælder udviklingen af målrettede kurser for fagpersoner til de mange aldersgrupper. Og det gælder specifikke tilbud til forældre og børn. Sommerskolen bliver et af årets højdepunkter i 2021 og 2022. Når vi i 2021 samler landets skoleelever med alvorlig synsnedsættelse bliver det med OL – tema og som noget helt nyt tilbydes også MINI sommerskole for de mindste elever.
 
Udviklingsarbejdet vil også i de næste 2 år ske i samarbejde med landets kommunikationscentre, det nationale Synsregister, øjenlæger, specialoptikere med flere.
 
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde!

Med venlig hilsen
Centerledelsen