Heidi Myglegård Andersen ansat som leder for Specialrådgivningen pr. 17. januar 2022

Dato:

Stillingen som afdelingsleder for Specialrådgivningen ved Synscenter Refsnæs har været opslået eksternt, og et enstemmigt samtaleudvalg har valgt at ansætte Heidi Myglegård Andersen i stillingen med tiltrædelse pr. 17.1.2022.

Med ansættelse af Heidi er det lykkes at styrke Synscenter Refsnæs’ Specialrådgivning med en leder med stærke erfaringer og kompetencer fra både ledelse samt videns- og forskningsområdet, og som er vant til at navigere og arbejde sammen med kommuner og regioner.

Uddannelsesbaggrund

Heidi er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har derudover bygget ovenpå med cand.mag. i sundhedsfremme og psykologi, Master of Public Policy (MPP) samt erhvervet en Ph.d.-grad indenfor samfundsvidenskab og sundhedsfremme.

Joberfaringer

Fra 2016 har Heidi været ansat som docent og forskningsprogramleder på Professionshøjskolen Absalon, hvorfra Heidi har ledelses- og forskningsmæssig erfaring med faglig ledelse af forsknings- og vidensmiljøer. Heidis opgaver var ledelse og udvikling af faglige medarbejdere, projektledelse, fundraising samt etablering af samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Fra 2010-2016 har Heidi været ansat som centerkoordinator i Center for sundhedsfremme på Roskilde Universitet med opgaver som etablering af netværk for fagprofessionelle samt planlægning og gennemførelse af større forskningskonferencer. Heidi har desuden på RUC bidraget til udvikling af kandidat- og masteruddannelser samt udvikling af nye faglige redskaber i samarbejde med de omkringliggende kommuner.

Et fællestræk for Heidis ledelsesopgaver har været udvikling og ledelse af fagprofessionelle samt udvikling af faglige indsatser kendetegnet ved høj faglighed i kernopgaven baseret på, et solidt og vidensvalideret fundament. Heidi har ledet og udviklet i dialog med kommuner og andre samarbejdspartnere, hvor fokus har været på udvikling FOR andre SAMMEN med andre.

Heidi udtaler:
Jeg glæder mig til at få mulighed for at bruge mine kompetencer til gavn for børn og unge og til gavn for forsknings- og vidensudviklingen indenfor den nationale specialrådgivning på børnesynsområdet. Muligheden for at bidrage til udvikling af praksis tæt på de børn og unge der har brug for det, og i tæt samarbejde med kommuner og regioner, finder jeg både spændende og tiltalende, og jeg glæder mig til at blive en del af holdet på Synscenter Refsnæs.

Synscenter Refsnæs vurderer, at vi med Heidi om bord har styrket vores grundlag for i tæt samarbejde med medarbejdere og ledelse på Synscenter Refsnæs - at kunne fortsætte arbejdet med videreudvikling af specialrådgivningen i samarbejde med Socialstyrelsen - VISO/KaS, kommunerne/kommunikationscentrene, DTHS og brugerorganisationer.

Med venlig hilsen
Kenn Steen Andersen, centerleder
Berit Houmølle, vicecenterleder/områdeleder for Specialrådgivning og skole