Brugerundersøgelse 2020

Dato:

Brugerundersøgelse 2020

 
En undersøgelse af Samarbejdskommuners oplevelse af kvaliteten ved Synscenter Refsnæs Bo- og skoletilbud, 2020

Undersøgelsen er baseret på skriftlige besvarelser fra kommunale sagsbehandlere der har samarbejde med Synscenter Refsnæs omkring specifikke borgerforløb.

Det fremgår af undersøgelsen, at langt de fleste sagsbehandlere oplever at kvaliteten i tilbuddene er høj og meget tilfredsstillende at Synscenter Refsnæs lever op til forventningerne og arbejder målrettet med opfyldelse af borgernes behov. 
På spørgsmål om tilfredshed svarer – 44% ”Meget høj grad” og 56% svare ”I høj grad”

Se resultatet af undersøgelsen her