Nyheder & info

Decorative

Læs om hvordan det er at arbejde med ”De udvidede læringsmål” som metode for det pædagogiske og læringsmæssige arbejde med eleverne på Efterskolen.

Decorative

For mennesker med blindhed er punktskrift et vigtigt redskab. Et redskab til viden og læring i daginstitution, skole og uddannelse og dermed til aktiv samfundsdeltagelse.