Efterskolen

Områdeledelse

Berit Houmølle
Vicecenterleder og områdeleder – Skole og Specialrådgivning
Tlf.: 59 57 02 57
Mobil: 60 62 11 15
E-mail: behl@remove-this.regionsjaelland.dk
Susanne Tina Johansen
Områdeleder - Botilbud
Tlf.: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63
E-mail: sutj@remove-this.regionsjaelland.dk

Tine Thorndal Poulsen
Afdelingsleder, botilbud
Mobil: 24 67 76 98
E-mail: tipo@remove-this.regionsjaelland.dk

Folkeskolens prøver og nationale tests

Kåre Lissner
Skolekonsulent, IKT-vejleder
Tlf.: 93 56 62 23
E-mail: klis@remove-this.regionsjaelland.dk