Centerledelsen

Kenn Steen Andersen
Centerleder
Tlf.: 59 57 02 10
Mobil: 51 23 12 24
E-mail: ksae@remove-this.regionsjaelland.dk
Berit Houmølle
Vicecenterleder og områdeleder – Skole og Specialrådgivning
Tlf.: 59 57 02 57
Mobil: 60 62 11 15
E-mail: behl@remove-this.regionsjaelland.dk
Susanne Tina Johansen
Områdeleder - Botilbud
Tlf.: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63
E-mail: sutj@remove-this.regionsjaelland.dk
Dorthe Marguerite Mechernsée
Områdeleder - Administration og Service
Tlf.: 59 57 02 90
Mobil: 40 33 05 23
E-mail: dmc@remove-this.regionsjaelland.dk