Synsfunktion
   Blindhed
   Svagsynethed
   Stærk svagsynethed
   CVI
Aldersgruppe
   0-6 år
   7-9 år
   10-12 år
   13-17 år
   18-21 år
Materialer og aktiviteter
   Pædagogisk stimulation
   Mobility
   Synskompenserende materialer
   Synsafprøvning
   Fritidsaktiviteter
   Spil og lege
   Krop, idræt og bevægelse
   Stimulationsmaterialer til småbørn
   Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
   Undervisning
Bøger og videnspublikationer

Bøger og videnspublikationer

Vejledning - Lys og Belysning, til fagprofessionelle som vejleder voksne med synsnedsættelse.

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • 18-21 år

Til fagprofessionelle, som vejleder voksne med
synsnedsættelse.

Pris: 0,00 Kr.

DUL Pixi

De udvidede læringsmål (DUL) - Pixi

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Mobility
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsafprøvning
 • Synskompenserende materialer
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Metoden De udvidede læringsmål (se model) er et redskab til at styrke det tværfaglige samarbejde omkring barnet og sætte fokus på barnets udvikling, læring og trivsel. De udvidede læringsmål supplerer de formelle læreplaner og fælles mål i dagtilbud og grundskole, og forbereder børn og unge til at møde udfordringer i forbindelse med undervisning, uddannelse og mestring af hverdagslivet.

Pris: 0,00 Kr.

DUL omgivelsesfaktorer

De udvidede læringsmål (DUL) - Omgivelsesfaktorer

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Mobility
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsafprøvning
 • Synskompenserende materialer
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Ressourcepersonerne omkring barnet skal opbygge specialviden og kompetencer i relation til barnets udviderede læringsmål og derved bidrage til, at dagtilbuddets eller skolens fysiske og pædagogiske rammer understøtter barnets inklusion, udvikling, trivsel, leg og læring.

Pris: 0,00 Kr.

DUL Overgange

De udvidede læringsmål (DUL) - Overgange

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Mobility
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsafprøvning
 • Synskompenserende materialer
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

De 0-6 åriges liv består af overgange, og de vil løbende stå overfor at skulle begynde på noget nyt og ukendt. Overgangene har forskellig karakter – der er de store og afgørende overgange og de små overgange og dem midt imellem.

Pris: 0,00 Kr.

DUL Metode

De udvidede læringsmål (DUL) - Metode

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Mobility
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsafprøvning
 • Synskompenserende materialer
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Formålet med dette dokument er at introducere til de udvidede læringsmål1 for børn og unge med synsnedsættelse og beskrive, hvordan de udvidede læringsmål relaterer til de politisk fastsatte fælles læreplaner og mål, som de pædagogiske og undervisningsmæssige tilbud for børn og unge bygger på. De udvidede læringsmål definerer de specifikke praktiske færdigheder, og den udvikling og læring, som børn og unge med en synsnedsættelse skal tilegne sig, for at kunne indgå under de definerede læreplaner og fælles mål.

Pris: 0,00 Kr.

De udvidede læringsmål (DUL) - Udskoling

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Mobility
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsafprøvning
 • Synskompenserende materialer
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Denne vejledning er en del af en samlet national vejledning om en metodisk tilgang med ni udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelse (0-17 årige med blindhed eller nedsat syn). Der er udarbejdet vejledninger til Indskoling, Mellemtrin, Udskoling, Småbørn/førskole, Overgange og Forældre/familie.

Pris: 0,00 Kr.

De udvidede læringsmål - Småbørn 0-1 år

De udvidede læringsmål (DUL) - Småbørn 0-1 år

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Undervisning
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed
 • Synskompenserende materialer
 • Synsfunktion
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Mobility
 • Spil og lege
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Synsafprøvning
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år

Denne vejledning er en del af en samlet national vejledning med ni udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelse (0-17 årige med blindhed eller nedsat syn). Der er udarbejdet vejledninger til Indskoling, Mellemtrin, Udskoling, Småbørn/førskole, Overgange og Forældre/familie.

Pris: 0,00 Kr.

Vejledning - lys og belysning for børn og unge med synsnedsættelse

Vejledning - Lys og Belysning, til fagprofessionelle, som vejleder børn og unge med synsnedsættelse.

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • 0-6 år
 • 10-12 år

Til fagprofessionelle, som vejleder børn og unge
med synsnedsættelse.

Pris: 0,00 Kr.

De udvidede læringsmål (DUL) - Mellemtrin

De udvidede læringsmål (DUL) - Mellemtrin

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Mobility
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsafprøvning
 • Synskompenserende materialer
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Denne vejledning er en del af en samlet national vejledning om en metodisk tilgang med ni udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelse (0-17 årige med blindhed eller nedsat syn). Der er udarbejdet vejledninger til Indskoling, Mellemtrin, Udskoling, Småbørn/førskole, Overgange og Forældre/familie.

Pris: 0,00 Kr.

DUL indskoling

De udvidede læringsmål (DUL) - Indskoling

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Mobility
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsafprøvning
 • Synskompenserende materialer
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Denne vejledning er en del af en samlet national vejledning om en metodisk tilgang med ni udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelse (0-17 årige med blindhed eller nedsat syn). Der er udarbejdet vejledninger til Indskoling, Mellemtrin, Udskoling, Småbørn/førskole, Overgange og Forældre/familie.

Pris: 0,00 Kr.

DUL Forældrevejledning

De udvidede læringsmål (DUL) - Forældrevejledning

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Mobility
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsafprøvning
 • Synskompenserende materialer
 • Undervisning

I denne vejledning får du gode råd og vejledning om familielivet med et barn med synsnedsættelse.
Du finder vejledning til at støtte dit barns udvikling, læring og trivsel og du kan læse om, hvordan andre familier tackler de dilemmaer og problematikker, der er forbundet med at have et barn med synsnedsættelse.

Pris: 0,00 Kr.

De udvidede læringsmål (DUL) - Småbørn 3-6 år

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Mobility
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsafprøvning
 • Synskompenserende materialer
 • Undervisning

Denne vejledning er en del af en samlet national vejledning med ni udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelse (0-17 årige med blindhed eller nedsat syn). Der er udarbejdet vejledninger til Indskoling, Mellemtrin, Udskoling, Småbørn/førskole, Overgange og Forældre/familie.

Pris: 0,00 Kr.

De udvidede læringsmål (DUL) - Småbørn 1-3 år

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Mobility
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsafprøvning
 • Synskompenserende materialer
 • Undervisning

Denne vejledning er en del af en samlet national vejledning med ni udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelse (0-17 årige med blindhed eller nedsat syn). Der er udarbejdet vejledninger til Indskoling, Mellemtrin, Udskoling, Småbørn/førskole, Overgange og Forældre/familie.

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "Hvordan kan vi støtte udviklingen af synsfunktionen og den visuelle opmærksomhed hos børn med CVI".

Hvordan kan vi støtte udviklingen af synsfunktionen og den visuelle opmærksomhed hos børn med CVI

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Synsafprøvning
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • CVI

Børn med CVI er kendetegnet ved nedsat synskapacitet, reduceret visuel opmærksomhed og problemer med bearbejdning af synsindtrykkene.

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "Personer med diagnosen Laurence - Moon -Biedl - Bardet syndrom - et helhedssyn".

Personer med diagnosen Laurence - Moon -Biedl - Bardet syndrom - et helhedssyn

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Synsfunktion
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Når der hos et barn registreres syndromet Laurence m.m. ændres opfattelsen af barnet fra et barn med problemer med natteblindhed, overvægt og lettere intelligenshandicap til et barn med en sammensat gruppe af handicap.

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "Et kikkerttræningsprogram".

Et kikkerttræningsprogram

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Mobility
 • Synskompenserende materialer
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Ved hjælp af en kikkert kan det svagsynede barn få flere synsindtryk og synserfaringer - og derved udvide sin verden.

Barnet får en sikrere opfattelse af tilværelsen og kan klare flere situationer selvstændigt, ligesom det bliver mindre afhæn

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "Nogle faktorer der har indflydelse på svagsynede børns læsning."

Nogle faktorer der har indflydelse på svagsynede børns læsning

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Når man fokuserer på gruppen af synshandicappede børn og læsning, er det endnu mere
problematisk at vurdere, hvordan synet eller synshandicappet har indflydelse på læseprocessen.

Derfor, er det væsentligt at forsøge at belyse, om og på hvilke områder svagsynede børns (og
voksnes) læsning adskiller sig fra normaltseendes læsning og hvilke faktorer, der spiller ind.

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "Sådan kan du påvirke børns sociale leg".

Sådan kan du påvirke børns sociale leg

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Spil og lege
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Leg må forstås som et meget komplekst fænomen, der omfatter flere betydningsfulde processer.

Kun ved et grundigt kendskab til disse processer, kan vi synliggøre, hvilke forudsætninger legen
fordrer og give os viden om, hvad børn skal kunnne.

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "Sanser du mig!"

Sanser du mig!

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Om sanser som veje til kommunikation

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "Rumforståelse som basis for ruteindlæring"

Rumforståelse som basis for ruteindlæring

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Mobility
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Målrettet aktivitet mod genstande og personer i rum.

 • At lære rummet at kende
 • Selvstændigt målrettet skift til aktiviteter
 • Samspilsleg med genstande

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "Svagsynede børn i hjem og børnehave".

Svagsynede børn i hjem og børnehave

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Synskompenserende materialer
 • Synsfunktion
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Vi møder dagligt på Synscenter Refsnæs forældre, dagplejemødre, pædagoger og
andre, der har kontakt med svagsynede børn.

Disse mennesker har i høj grad brug for information om, hvordan man
bedst hjælper barnet.

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "Jeg skriver med prikker".

Jeg skriver med prikker

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Synskompenserende materialer
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed

Punktskriften har været det mest effektive skriftlige kommunikationsmiddel for blinde, siden det blev udviklet af franskmanden Louis Braille omkring 1820.

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "At læse sammen med børn".

At læse sammen med børn

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Alle børn elsker at få læst op og få fortalt historier. Det er en vigtig del, både af vores kultur og barnets udvikling.

Via oplæsning kan man blive inspireret til at komme ud og opleve konkret ex. kan bogen om bageren suppleres med besøg hos en bager. Bogen om kroppen give årsag til at snakke, pege ud mm både på barnet selv og andre

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "ADL-træning på de tidligste trin".

ADL-træning på de tidligste trin

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Denne pjece er tænkt som en vejledning for forældre og pædagoger til blinde og stærkt svagsynede spædbørn (ca. 0-12 mdr.) og omhandler også de synshandicappede børn, som på grund af andre handicaps har en tilsvarende udviklingsalder i forhold til ADL f

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "ADL - Personlig hygiejne, af- og påklædning"

ADL - Personlig hygiejne, af- og påklædning

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Hensigten med denne publikation er at vise, hvordan man kan lære synshandicappede børn de mest almindelige og nødvendige dagligdags færdigheder ved at sætte det lidt i system.

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "Børn og leg med synshandicap"

Leg og børn med synshandicap

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Det synshandicappede barns legeudvikling er betinget af hvor nedsat barnets syn er.
Blinde børn tilbringer omkring 56 % af deres tid med at lege alene, mens seende børn tilbringer ca. 14 % af deres tid med at lege alene.

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikationen "Hørte jeg nogen sig noget om leg"

Hørte jeg "nogen" sige noget om leg

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Legen er et vigtigt element i barnets udvikling af kreativitet, fantasi, forståelse af sig selv og omverdenen.
Leg handler meget om lyst og initiativ, den skal være hyggelig og give adspredelse.

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "Noget om hensigtsmæssig indretning af det fysiske miljø"

Noget om hensigtsmæssig indretning af det fysiske miljø

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Mobility
 • Pædagogisk stimulation
 • Synskompenserende materialer
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Denne publikation indeholder nogle praktiske råd om forbedringer af indretningen af de omgivelser, hvor synshandicappede børn - store som små - spiser, leger og „arbejder“.

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "Mobility som metode til at forebygge passivitet hos blindfødte børn"

Mobility som metode til at forebygge passivitet hos blindfødte børn

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Mobility
 • Pædagogisk stimulation
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • Stærk svagsynethed

Passivitetsproblematik hos blindfødte og mangel på funktionel aktivitet peges der på som problemområder i mobilityoplæringen. Med udgangspunkt i egne erfaringer vil vi understrege vigtigheden af dette. 

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "Legeudvikling hos blinde småbørn"

Legeudvikling hos blinde småbørn

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • Stærk svagsynethed

Legen er en karakteristisk beskæftigelse i barndommen. Allerede fra de første levedage anstrenger vi voksne os for at lokke barnet ind i et lystbetonet legesamspil gennem berøring af barnets krop og gennem ansigtsudtryk og lydudtryk.

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "Om brug af særligt tilrettelagte computer-programmer i det pædagogiske arbejde med de svagest fungerende børn med cerebrale synsnedsættelser"

Om brug af særligt tilrettelagte computer-programmer i det pædagogiske arbejde med de svagest fungerende børn med cerebrale synsnedsættelser

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • CVI

Den gruppe af børn med cerebral synsnedsættelse, som publikationen omhandler , er de flerhandicappede børn på tidligt udviklingstrin og uden verbalt sprog. Forkortelsen CVI (i dansk sammenhæng forkortelse for cerebral visual impairment)

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "Om auditiv processering hos flerhandicappede børn"

Om auditiv processering hos flerhandicappede børn

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsfunktion
 • CVI

Peter Mølgaards udgangspunkt for at skrive om emnet auditiv processering hos flerhandicappede børn var, at han arbejdede som synskonsulent på Synscenter Refsnæs'' kursusafdeling, hvor han mødte en del forældre, hvor børnene havde diagnosen cortikale synsnedsættelser.

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "Oftalmologiske fagudtryk"

Oftalmologiske fagudtryk

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Synsafprøvning
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Denne publikation indeholder en alfabetisk oversigt over oftalmologiske fagudtryk

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "Mens vi venter".

Mens vi venter

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Forslag til pædagogisk indsats over for multihandicappede børn af Lilli Nielsen

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikation "Lege og aktivivteter der styrker blinde småbørns fingerkræfter"

Lege og aktiviteter der styrker blinde småbørns fingerkræfter

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Mange blinde småbørn behøver blot berøre en genstand ganske let, for at kunne genkende og diskriminere.
Når det gælder fingerkræfter, så ses det ofte, at mange blinde småbørn har for slappe hænder.
Børnene har svært ved at tage ordentligt f

Pris: 0,00 Kr.

Billede af "Børn med synshandicap i daginstitution"

Børn med synshandicap i daginstitution

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Denne publikation omhandler en beskrivelse af ting, der er vigtige, når man har et barn med synshandicap i en daginstitution. Det er med vilje meget detaljeret, fordi det er hverdagsting, vi voksne ofte lynhurtigt gør for børnene uden at tænke over det

Pris: 0,00 Kr.

Billede af Mobilitystokke og blinde småbørn

Mobilitystokke og blinde småbørn

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Mobility
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • Undervisning

Denne publikation henvender sig til forældre og andre pårørende til blinde småbørn
samt pædagoger, nye instruktører i orientering og mobility, synskonsulenter
og andre fagpersoner, som ønsker viden og inspiration i forhold til blinde

Pris: 0,00 Kr.

Billede af "730 læringsmiljøer"

730 læringsmiljøer

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

At observere et lille barn, der løser et problem, mestrer en færdighed eller når til en ny milesten i sin udvikling hører til blandt de største glædelige oplevelser, man har som værende den voksne, der er knyttet til barnet, uanset om ma

Pris: 0,00 Kr.

Billede af publikationen "Hænder der ser lytter og taler"

Hænder der ser, lytter og taler

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed

I denne publikation vil Jette Hasselström beskæftige sig med taktil støtte til blinde småbørn. Med taktil støtte menes fysisk medvirken til udfordring af genstande og omgivelser af struktur, overflade, temperatur, vægt og form. Det forekommer Jette

Pris: 0,00 Kr.

Billede af "Cortikale synsnedsættelser"

Cortikale synsnedsættelser

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • CVI

I ganske mange år har der været kendskab til børn med Cortikale synsnedsættelser (CVI), idet de udgør cirka halvdelen af alle synshandicappede børn. Der har ikke været den store viden på området. I denne 2. udgave bliver vi bedre rustet til, at give di

Pris: 0,00 Kr.

Atletik for blinde

Atletik for blinde

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • Stærk svagsynethed
 • CVI
 • Svagsynethed

Denne publikation henvender sig til folkeskolelærere, idrætsledere og andre, som underviser blinde i idræt.

Landsudvalget for skoleatletik for synshandicappede har valgt at beskrive atletikken, fordi netop atletik er den idrætsdisciplin, hvor

Pris: 0,00 Kr.

Billede af "ADL og børn med synshandicap"

ADL og børn med synshandicap

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Synskompenserende materialer
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Activities of Daily Living er det engelske udtryk, der er udgangspunktet for forkortelsen ADL. Dette oversætter man sædvanligvis Almindelig Daglig Levevis. 

Pris: 0,00 Kr.

Billede af Mobility med blinde småbørn - metoder og inspiration

Mobility med blinde småbørn - Metoder og inspiration

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 7-9 år
 • Mobility
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed
 • Undervisning
 • Materialer og aktiviteter

Denne publikation er tænkt som inspiration og vejledning til blinde småbørns
forældre, søskende, bedsteforældre, pædagoger, dagplejere og andre nære personer,
samt til nye mobilityinstruktører og synskonsulenter.
Illustrationerne er m

Pris: 0,00 Kr.

Billede af Funktionsskema

Funktionsskema

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synskompenserende materialer
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Formålet med funktionsskemaet er at skabe så god baggrund som muligt for at kunne udforme et læringsprogram for eleven.

Funktionsskemaet af Lilli Nielsen

Pris: 0,00 Kr.

Billede af rummet og jeg

Rummet og Jeg'et

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Om at lære sig tidlig rumforståelse ved hjælp af "det lille rum"

Pris: 0,00 Kr.

Billede af "Grib og du kan begribe"

Grib og du kan begribe

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

"Forfatterens forord 1991"
"Grib og du kan begribe" blev skrevet i 1976 skrevet på basis af 9 års konsulentarbejde med synshandicappede mentalt retarderede børn. Ved gennemlæsning af bogen, finder jeg, at det meste af indholdet er

Pris: 0,00 Kr.

Billede af "Er du blind"

Er du blind

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI

Om en metode til at fremme udviklingen hos børn, der er blinde og specielt udviklingstruende

Pris: 0,00 Kr.

Billede af Tidlig indlæring trin for trin

Tidlig indlæring trin for trin

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Lilli retter sin usædvanlige evne til at observere mod den tidlige indlæring hos det ikke handicappede småbarn, og dernæst bruger hun sin indfølingsevne overfor synshandicappede småbørn til at beskrive de bedste faciliteter og til at finde eller design

Download Tidlig indlæring trin for trin

Pris: 0,00 Kr.

Leg, legetøj og spil for synshandicappede børn og deres seende kammerater

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Leg og socialt samspil er afgørende for en god udvikling hos børn. Det er i legens samspil, børnene tilegner sig de værdifulde sociale og problemløsende færdigheder, som de har med sig i skolen og videre frem.

Pris: 0,00 Kr.

Punktskriftguide

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synskompenserende materialer
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed

For mennesker med blindhed er punktskrift et vigtigt redskab. Et redskab til viden og læring i dag

Pris: 0,00 Kr.

Mit barn skal i skole

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed
Denne podcast henvender sig til forældre og andre pårørende til et barn med alvorlig synsnedsættelse, der skal i skole. Synscenter Refsnæs’ psykologer Margit Munk Hansen og Gunilla Kristina Nord giver viden og vejledende anbefalinger omkring skiftet fra b

Pris: 0,00 Kr.

Opstart i dagtilbud

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Undervisning
Denne podcast er til forældre med et barn med alvorlig synsnedsættelse, der skal i dagtilbud. Synscenter Refsnæs’ synskonsulent Annette Petersen giver viden og gode råd i forbindelse med opstart i daginstitution, hvor mange praktiske og pædagogiske spørgs

Pris: 0,00 Kr.

Hvordan udvikler et blindt barn en identitet?

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed

Udviklingen af identitetsfølelse er et vanskeligt forløb for normalt seende børn, men blinde børn må på grund af deres manglende synsevne overvinde flere vanskeligheder, før de er kommet igennem den udviklingsproces, der resulterer i en begyndende fo

Pris: 0,00 Kr.

Spil for børn og unge med blindhed og synsnedsættelse

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Spil og lege
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Bog: Spil for børn og unge med blindhed og synsnedsættelse, Synscenter Refsnæs. Foreløbig udgave med 58 forskellige spil.

Bogen indeholder en samlet oversigt over alle Synscenter Refsnæs''s spil for børn og unge med blindhed og synsnedsættels

Pris: 0,00 Kr.

”Vejen til blind forståelse”, Keld Stochholm

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • Stærk svagsynethed

"Vejen til blind forståelse udforsker, hvad ”blind forståelse ” er eller kan være.

Pris: 100,00 Kr.

”Ser du mig”, Anette Ingsholt

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed

”Ser du mig? Socíale færdigheder og kompetencer hos fire- til seksårige blinde og seende børn”

Pris: 250,00 Kr.

”Blinde børns læsning”, Elsebeth Mortensen

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed

”Blinde børns læsning – neuropsykologiske, perceptuelle og kognitive faktorer”

Pris: 200,00 Kr.

Refsnæsskolen 100 års jubilæum, Niels Strandsbjerg

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer

Bog om Refsnæsskolen gennem 100 år.

Pris: 0,00 Kr.

Om synsudvikling

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • Synsafprøvning
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed
 • Materialer og aktiviteter

Lille opslagsbog for nye synskonsulenter for småbørn og børn med yderligere handicap.

Dette er en beskrivelse af spædbarnets synsudvikling med en systematisk gennemgang af de forskellige synsfunktioner. 

Pris: 0,00 Kr.

Josefine - en pige der skal lære rummet at kende

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år

Et eksempel på en elevs kendskab til et klasseværelse.
Hvordan kan hun lære rummet at kende, så hun bliver fortrolig med rummets indretning og bliver nysgerrig, opsøgende og aktiv.

Pris: 0,00 Kr.

Amerikansk mad 1995

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

På hver opskrift er rettens navn angivet på engelsk og dansk, hvis det er muligt at oversætte. Da mange af opskrifterne er et stykke amerikansk kulturhistorie, følger der historiske oplysninger til de enkelte retter umiddelbart efter. Derfor fylde

Pris: 0,00 Kr.

Temanummer idræt og læring

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Dette Refsnæs Nyt giver en kort beskrivelse fra centerledelsen af, hvordan det aktuelt står til på områderne i 2005.

Pris: 0,00 Kr.

Personlige kommunikationspas

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Alle børn og unge der benytter Synscenter Refsnæs'' skole og bo-tilbud er enten svagsynede eller blinde, idet et synshandicap er en forudsætning for at være på Refsnæs

En gruppe børn og unge har imidlertid multiple funktionsnedsættelser udove

Pris: 0,00 Kr.

6 punkt, 8 punkt og pren-punkt oversigt

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed

Pris: 0,00 Kr.

Indkøbskurv


Der er ikke valgt nogen materialer
 

Kontakt

Region Sjælland
Synscenter Refsnæs
Kystvejen 112
4400 Kalundborg
Telefon: 59 57 01 00
CVR-nr.: 29 19 06 58
E-mail: sr-ordreregistrering@remove-this.regionsjaelland.dk

Udlån af materialer

Det skal bemærkes at udlån af materialer kun er muligt for børn og unge i synsregistret, deres pårørende og fagpersonale tilknyttet til eleven.