Synsfunktion
   Blindhed
   Svagsynethed
   Stærk svagsynethed
   CVI
Aldersgruppe
   0-6 år
   7-9 år
   10-12 år
   13-17 år
   18-21 år
Materialer og aktiviteter
   Pædagogisk stimulation
   Mobility
   Synskompenserende materialer
   Synsafprøvning
   Fritidsaktiviteter
   Spil og lege
   Krop, idræt og bevægelse
   Stimulationsmaterialer til småbørn
   Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
   Undervisning

Bøger og videnspublikationer

Leg, legetøj og spil for synshandicappede børn og deres seende kammerater

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Leg og socialt samspil er afgørende for en god udvikling hos børn. Det er i legens samspil, børnene tilegner sig de værdifulde sociale og problemløsende færdigheder, som de har med sig i skolen og videre frem.

Pris: 0,00 Kr.

Hænder der ser, lytter og taler

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed

I denne publikation vil Jette Hasselström beskæftige sig med taktil støtte til blinde småbørn. Med taktil støtte menes fysisk medvirken til udfordring af genstande og omgivelser af struktur, overflade, temperatur, vægt og form. Det forekommer Jette

Pris: 0,00 Kr.

Rummet og Jeg'et

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Om at lære sig tidlig rumforståelse ved hjælp af "det lille rum"

Pris: 0,00 Kr.

Kay Pictures enkeltsymboler til træning af symbolkendskab. Pegeplade

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Synsafprøvning
 • Synsfunktion
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Kay Pictures pegeplade med symbolerne fra synstavlen. Lamineret. Kan
bruges til at opøve symbolkendskab. Pegeplader findes i flere formater.
Indeholder forskellige symboler, der findes på Kay Pictures synstavle.

Pris: 0,00 Kr.

Idræt i øjenhøjde

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Mobility
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synskompenserende materialer
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed
Denne vejledning har til formål at inspirere idrætslæreren til den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen, der skal understøtte, at elever med synsnedsættelse kan deltage aktivt og inkluderende i
undervisningen og have de bedste forudsætninger<

Pris: 0,00 Kr.

Punktskriftguide

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synskompenserende materialer
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed

For mennesker med blindhed er punktskrift et vigtigt redskab. Et redskab til viden og læring i dag

Pris: 0,00 Kr.

Mit barn skal i skole

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed
Denne podcast henvender sig til forældre og andre pårørende til et barn med alvorlig synsnedsættelse, der skal i skole. Synscenter Refsnæs’ psykologer Margit Munk Hansen og Gunilla Kristina Nord giver viden og vejledende anbefalinger omkring skiftet fra b

Pris: 0,00 Kr.

Opstart i dagtilbud

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Undervisning
Denne podcast er til forældre med et barn med alvorlig synsnedsættelse, der skal i dagtilbud. Synscenter Refsnæs’ synskonsulent Annette Petersen giver viden og gode råd i forbindelse med opstart i daginstitution, hvor mange praktiske og pædagogiske spørgs

Pris: 0,00 Kr.

Tidlig indsats ift. 0-3 årige småbørn med blindhed

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • Pædagogisk stimulation
 • Undervisning
 • Blindhed
 • Materialer og aktiviteter
 • Synsfunktion
Denne podcast henvender sig til forældre og andre pårørende til helt små børn med blindhed. Synscenter Refsnæs’ psykolog Birgit Irene Puch Jørgensen deler ud af den viden der er på området og giver et udpluk af gode råd og anbefalinger som kan understøtte

Pris: 0,00 Kr.

Hvordan udvikler et blindt barn en identitet?

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed

Udviklingen af identitetsfølelse er et vanskeligt forløb for normalt seende børn, men blinde børn må på grund af deres manglende synsevne overvinde flere vanskeligheder, før de er kommet igennem den udviklingsproces, der resulterer i en begyndende fo

Pris: 0,00 Kr.

Spil for børn og unge med blindhed og synsnedsættelse

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Spil og lege
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Bog: Spil for børn og unge med blindhed og synsnedsættelse, Synscenter Refsnæs. Foreløbig udgave med 58 forskellige spil.

Bogen indeholder en samlet oversigt over alle Synscenter Refsnæs''s spil for børn og unge med blindhed og synsnedsættels

Pris: 0,00 Kr.

”Vejen til blind forståelse”, Keld Stochholm

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • Stærk svagsynethed

"Vejen til blind forståelse udforsker, hvad ”blind forståelse ” er eller kan være.

Pris: 100,00 Kr.

”Ser du mig”, Anette Ingsholt

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed

”Ser du mig? Socíale færdigheder og kompetencer hos fire- til seksårige blinde og seende børn”

Pris: 250,00 Kr.

”Blinde børns læsning”, Elsebeth Mortensen

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed

”Blinde børns læsning – neuropsykologiske, perceptuelle og kognitive faktorer”

Pris: 200,00 Kr.

Refsnæsskolen 100 års jubilæum, Niels Strandsbjerg

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer

Bog om Refsnæsskolen gennem 100 år.

Pris: 0,00 Kr.

Om synsudvikling

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • Synsafprøvning
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed
 • Materialer og aktiviteter

Lille opslagsbog for nye synskonsulenter for småbørn og børn med yderligere handicap.

Dette er en beskrivelse af spædbarnets synsudvikling med en systematisk gennemgang af de forskellige synsfunktioner. 

Pris: 0,00 Kr.

Josefine - en pige der skal lære rummet at kende

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år

Et eksempel på en elevs kendskab til et klasseværelse.
Hvordan kan hun lære rummet at kende, så hun bliver fortrolig med rummets indretning og bliver nysgerrig, opsøgende og aktiv.

Pris: 0,00 Kr.

Amerikansk mad 1995

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

På hver opskrift er rettens navn angivet på engelsk og dansk, hvis det er muligt at oversætte. Da mange af opskrifterne er et stykke amerikansk kulturhistorie, følger der historiske oplysninger til de enkelte retter umiddelbart efter. Derfor fylde

Pris: 0,00 Kr.

6 punkt, 8 punkt og pren-punkt oversigt

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed

Pris: 0,00 Kr.

Temanummer idræt og læring

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Dette Refsnæs Nyt giver en kort beskrivelse fra centerledelsen af, hvordan det aktuelt står til på områderne i 2005.

Pris: 0,00 Kr.

Personlige kommunikationspas

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Alle børn og unge der benytter Synscenter Refsnæs'' skole og bo-tilbud er enten svagsynede eller blinde, idet et synshandicap er en forudsætning for at være på Refsnæs

En gruppe børn og unge har imidlertid multiple funktionsnedsættelser udove

Pris: 0,00 Kr.

Atletik for blinde

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • Stærk svagsynethed
 • CVI
 • Svagsynethed

Denne publikation henvender sig til folkeskolelærere, idrætsledere og andre, som underviser blinde i idræt.

Landsudvalget for skoleatletik for synshandicappede har valgt at beskrive atletikken, fordi netop atletik er den idrætsdisciplin, hvor

Pris: 0,00 Kr.

ADL og børn med synshandicap

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Synskompenserende materialer
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Activities of Daily Living er det engelske udtryk, der er udgangspunktet for forkortelsen ADL. Dette oversætter man sædvanligvis Almindelig Daglig Levevis. 

Pris: 0,00 Kr.

Mobility med blinde småbørn - Metoder og inspiration

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 7-9 år
 • Mobility
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed
 • Undervisning
 • Materialer og aktiviteter

Denne publikation er tænkt som inspiration og vejledning til blinde småbørns
forældre, søskende, bedsteforældre, pædagoger, dagplejere og andre nære personer,
samt til nye mobilityinstruktører og synskonsulenter.
Illustrationerne er m

Pris: 0,00 Kr.

Mobilitystokke og blinde småbørn

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Mobility
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • Undervisning

Denne publikation henvender sig til forældre og andre pårørende til blinde småbørn
samt pædagoger, nye instruktører i orientering og mobility, synskonsulenter
og andre fagpersoner, som ønsker viden og inspiration i forhold til blinde

Pris: 0,00 Kr.

At læse sammen med børn

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Spil og lege
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Alle børn elsker at få læst op og få fortalt historier. Det er en vigtig del, både af vores kultur og barnets udvikling.

Via oplæsning kan man blive inspireret til at komme ud og opleve konkret ex. kan bogen om bageren suppleres med besøg hos

Pris: 0,00 Kr.

ADL-træning på de tidligste trin

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Denne pjece er tænkt som en vejledning for forældre og pædagoger til blinde og stærkt svagsynede spædbørn (ca. 0-12 mdr.) og omhandler også de synshandicappede børn, som på grund af andre handicaps har en tilsvarende udviklingsalder i forhold til ADL f

Pris: 0,00 Kr.

ADL - Personlig hygiejne, af- og påklædning

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Hensigten med denne publikation er at vise, hvordan man kan lære synshandicappede børn de mest almindelige og nødvendige dagligdags færdigheder ved at sætte det lidt i system.

Pris: 0,00 Kr.

Sådan kan du påvirke børns sociale leg

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Krop, idræt og bevægelse
 • Spil og lege
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Leg må forstås som et meget komplekst fænomen, der omfatter flere betydningsfulde processer.

Kun ved et grundigt kendskab til disse processer, kan vi synliggøre hvilke forudsætninger legen
fordrer og give os viden om, hvad børn skal kun

Pris: 0,00 Kr.

Sanser du mig!

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Om sanser som veje til kommunikation

Pris: 0,00 Kr.

Rumforståelse som basis for ruteindlæring

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Mobility
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Målrettet aktivitet mod genstande og personer i rum.

 • At lære rummet at kende
 • Selvstændigt målrettet skift til aktiviteter
 • Samspilsleg med genstande

Pris: 0,00 Kr.

Mens vi venter

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Forslag til pædagogisk indsats over for multihandicappede børn af Lilli Nielsen

Pris: 0,00 Kr.

Om brug af særligt tilrettelagte computer-programmer i det pædagogiske arbejde med de svagest fungerende børn med cerebrale synsnedsættelser

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • CVI

Den gruppe af børn med cerebral synsnedsættelse, som publikationen omhandler , er de flerhandicappede børn på tidligt udviklingstrin og uden verbalt sprog. Forkortelsen CVI (i dansk sammenhæng forkortelse for cerebral visual impairment)

Pris: 0,00 Kr.

Om auditiv processering hos flerhandicappede børn

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
 • Stimulationsmaterialer til småbørn
 • Synsfunktion
 • CVI

Peter Mølgaards udgangspunkt for at skrive om emnet auditiv processering hos flerhandicappede børn var, at han arbejdede som synskonsulent på Synscenter Refsnæs'' kursusafdeling, hvor han mødte en del forældre, hvor børnene havde diagnosen cortikale sy

Pris: 0,00 Kr.

Oftalmologiske fagudtryk

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 10-12 år
 • 13-17 år
 • 18-21 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Synsafprøvning
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • Blindhed
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Denne publikation indeholder en alfabetisk oversigt over oftalmologiske fagudtryk

Pris: 0,00 Kr.

Noget om lys og småbørn der er svagsynede

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer
 • Aldersgruppe
 • 0-6 år
 • 7-9 år
 • Materialer og aktiviteter
 • Pædagogisk stimulation
 • Synskompenserende materialer
 • Undervisning
 • Synsfunktion
 • CVI
 • Stærk svagsynethed
 • Svagsynethed

Vi har i mange år haft publikationer om lys, men ingen som beskæftigede sig med vores mindste medborgere.

Pris: 0,00 Kr.

Indkøbskurv


Der er ikke valgt nogen materialer
 

Kontakt

Region Sjælland
Synscenter Refsnæs
Kystvejen 112
4400 Kalundborg
Telefon: 59 57 01 00
CVR-nr.: 29 19 06 58
E-mail: sr-ordreregistrering@remove-this.regionsjaelland.dk

Udlån af materialer

Det skal bemærkes at udlån af materialer kun er muligt for børn og unge i synsregistret, deres pårørende og fagpersonale tilknyttet til eleven.