Synsfunktion
   Blindhed
   Svagsynethed
   Stærk svagsynethed
   CVI
Aldersgruppe
   0-6 år
   7-9 år
   10-12 år
   13-17 år
   18-21 år
Materialer og aktiviteter
   Pædagogisk stimulation
   Mobility
   Synskompenserende materialer
   Synsafprøvning
   Fritidsaktiviteter
   Spil og lege
   Krop, idræt og bevægelse
   Stimulationsmaterialer til småbørn
   Stimulationsmaterialer til flerhandicappede
   Undervisning

Bøger og videnspublikationer

Rummet og Jeg'et

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Stimulationsmaterialer til flerhandicappede!
 • !Stimulationsmaterialer til småbørn!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed

Om at lære sig tidlig rumforståelse ved hjælp af "det lille rum"

Pris kr.

0,00

Kay Pictures enkeltsymboler til træning af symbolkendskab. Pegeplade

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !13-17 år!
 • !18-21 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Synsafprøvning!
 • !Synsfunktion!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed

Kay Pictures pegeplade med symbolerne fra synstavlen. Lamineret. Kan
bruges til at opøve symbolkendskab. Pegeplader findes i flere formater.
Indeholder forskellige symboler, der findes på Kay Pictures synstavle.

Pris kr.

0,00

Idræt i øjenhøjde

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !13-17 år!
 • !18-21 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Fritidsaktiviteter!
 • !Krop, idræt og bevægelse!
 • !Mobility!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Spil og lege!
 • !Stimulationsmaterialer til flerhandicappede!
 • !Stimulationsmaterialer til småbørn!
 • !Synskompenserende materialer!
 • !Undervisning!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed
Denne vejledning har til formål at inspirere idrætslæreren til den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen, der skal understøtte, at elever med synsnedsættelse kan deltage aktivt og inkluderende i
undervisningen og have de bedste forudsætninger<

Pris kr.

0,00

Punktskriftguide

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !13-17 år!
 • !18-21 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Stimulationsmaterialer til flerhandicappede!
 • !Stimulationsmaterialer til småbørn!
 • !Synskompenserende materialer!
 • !Undervisning!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed

For mennesker med blindhed er punktskrift et vigtigt redskab. Et redskab til viden og læring i dag

Pris kr.

0,00

Mit barn skal i skole

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Undervisning!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed
Denne podcast henvender sig til forældre og andre pårørende til et barn med alvorlig synsnedsættelse, der skal i skole. Synscenter Refsnæs’ psykologer Margit Munk Hansen og Gunilla Kristina Nord giver viden og vejledende anbefalinger omkring skiftet fra b

Pris kr.

0,00

Tidlig indsats ift. 0-3 årige småbørn med blindhed

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Undervisning!
 • !Blindhed!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Synsfunktion
Denne podcast henvender sig til forældre og andre pårørende til helt små børn med blindhed. Synscenter Refsnæs’ psykolog Birgit Irene Puch Jørgensen deler ud af den viden der er på området og giver et udpluk af gode råd og anbefalinger som kan understøtte

Pris kr.

0,00

Hvordan udvikler et blindt barn en identitet?

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !13-17 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Undervisning!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed

Udviklingen af identitetsfølelse er et vanskeligt forløb for normalt seende børn, men blinde børn må på grund af deres manglende synsevne overvinde flere vanskeligheder, før de er kommet igennem den udviklingsproces, der resulterer i en begyndende fo

Pris kr.

0,00

Opstart i dagtilbud

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Undervisning
Denne podcast er til forældre med et barn med alvorlig synsnedsættelse, der skal i dagtilbud. Synscenter Refsnæs’ synskonsulent Annette Petersen giver viden og gode råd i forbindelse med opstart i daginstitution, hvor mange praktiske og pædagogiske spørgs

Pris kr.

0,00

Spil for børn og unge med blindhed og synsnedsættelse

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !13-17 år!
 • !18-21 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Fritidsaktiviteter!
 • !Spil og lege!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed

Bog: Spil for børn og unge med blindhed og synsnedsættelse, Synscenter Refsnæs. Foreløbig udgave med 58 forskellige spil.

Bogen indeholder en samlet oversigt over alle Synscenter Refsnæs''s spil for børn og unge med blindhed og synsnedsættels

Pris kr.

0,00

”Vejen til blind forståelse”, Keld Stochholm

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !13-17 år!
 • !18-21 år!
 • !7-9 år!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !Stærk svagsynethed

"Vejen til blind forståelse udforsker, hvad ”blind forståelse ” er eller kan være.

Pris kr.

100,00

”Ser du mig”, Anette Ingsholt

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !13-17 år!
 • !18-21 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Stimulationsmaterialer til småbørn!
 • !Undervisning!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed

”Ser du mig? Socíale færdigheder og kompetencer hos fire- til seksårige blinde og seende børn”

Pris kr.

250,00

”Blinde børns læsning”, Elsebeth Mortensen

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !13-17 år!
 • !18-21 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Stimulationsmaterialer til flerhandicappede!
 • !Stimulationsmaterialer til småbørn!
 • !Undervisning!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed

”Blinde børns læsning – neuropsykologiske, perceptuelle og kognitive faktorer”

Pris kr.

200,00

Refsnæsskolen 100 års jubilæum, Niels Strandsbjerg

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer

Bog om Refsnæsskolen gennem 100 år.

Pris kr.

0,00

Noget om lys og småbørn der er svagsynede

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Synskompenserende materialer!
 • !Undervisning!
 • !Synsfunktion!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed

Vi har i mange år haft publikationer om lys, men ingen som beskæftigede sig med vores mindste medborgere.

Pris kr.

0,00

Noget om hensigtsmæssig indretning af det fysiske miljø

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !13-17 år!
 • !18-21 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Mobility!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Synskompenserende materialer!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed

Denne publikation indeholder nogle praktiske råd om forbedringer af indretningen af de omgivelser, hvor synshandicappede børn - store som små - spiser, leger og „arbejder“.

Pris kr.

0,00

Mobility som metode til at forebygge passivitet hos blindfødte børn

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Mobility!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Undervisning!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !Stærk svagsynethed

Passivitetsproblematik hos blindfødte og mangel på funktionel aktivitet peges der på som problemområder i mobilityoplæringen. Med udgangspunkt i egne erfaringer vil vi understrege vigtigheden af dette. 

Pris kr.

0,00

Legeudvikling hos blinde småbørn

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Fritidsaktiviteter!
 • !Krop, idræt og bevægelse!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Spil og lege!
 • !Stimulationsmaterialer til flerhandicappede!
 • !Stimulationsmaterialer til småbørn!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !Stærk svagsynethed

Legen er en karakteristisk beskæftigelse i barndommen. Allerede fra de første levedage anstrenger vi voksne os for at lokke barnet ind i et lystbetonet legesamspil gennem berøring af barnets krop og gennem ansigtsudtryk og lydudtryk.

Pris kr.

0,00

Lege og aktiviteter der styrker blinde småbørns fingerkræfter

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Fritidsaktiviteter!
 • !Krop, idræt og bevægelse!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Spil og lege!
 • !Stimulationsmaterialer til flerhandicappede!
 • !Stimulationsmaterialer til småbørn!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed

Mange blinde småbørn behøver blot berøre en genstand ganske let, for at kunne genkende og diskriminere.
Når det gælder fingerkræfter, så ses det ofte, at mange blinde småbørn har for slappe hænder.
Børnene har svært ved at tage ordentligt f

Pris kr.

0,00

Leg og børn med synshandicap

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Fritidsaktiviteter!
 • !Krop, idræt og bevægelse!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Spil og lege!
 • !Stimulationsmaterialer til flerhandicappede!
 • !Stimulationsmaterialer til småbørn!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed

Det synshandicappede barns legeudvikling er betinget af hvor nedsat barnets syn er.
Blinde børn tilbringer omkring 56 % af deres tid med at lege alene, mens seende børn tilbringer ca. 14 % af deres tid med at lege alene.

Pris kr.

0,00

Hørte jeg "nogen" sige noget om leg

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Fritidsaktiviteter!
 • !Krop, idræt og bevægelse!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Spil og lege!
 • !Stimulationsmaterialer til flerhandicappede!
 • !Stimulationsmaterialer til småbørn!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed

Legen er et vigtigt element i barnets udvikling af kreativitet, fantasi, forståelse af sig selv og omverdenen.
Leg handler meget om lyst og initiativ, den skal være hyggelig og give adspredelse.

Pris kr.

0,00

Hænder der ser, lytter og taler

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Stimulationsmaterialer til småbørn!
 • !Undervisning!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed

I denne publikation vil Jette Hasselström beskæftige sig med taktil støtte til blinde småbørn. Med taktil støtte menes fysisk medvirken til udfordring af genstande og omgivelser af struktur, overflade, temperatur, vægt og form. Det forekommer Jette, at

Pris kr.

0,00

At læse sammen med børn

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Fritidsaktiviteter!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Spil og lege!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed

Alle børn elsker at få læst op og få fortalt historier. Det er en vigtig del, både af vores kultur og barnets udvikling.

Via oplæsning kan man blive inspireret til at komme ud og opleve konkret ex. kan bogen om bageren suppleres med besøg hos

Pris kr.

0,00

ADL-træning på de tidligste trin

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Krop, idræt og bevægelse!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Stimulationsmaterialer til flerhandicappede!
 • !Stimulationsmaterialer til småbørn!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed

Denne pjece er tænkt som en vejledning for forældre og pædagoger til blinde og stærkt svagsynede spædbørn (ca. 0-12 mdr.) og omhandler også de synshandicappede børn, som på grund af andre handicaps har en tilsvarende udviklingsalder i forhold til ADL f

Pris kr.

0,00

ADL - Personlig hygiejne, af- og påklædning

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !13-17 år!
 • !18-21 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Fritidsaktiviteter!
 • !Krop, idræt og bevægelse!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Stimulationsmaterialer til flerhandicappede!
 • !Stimulationsmaterialer til småbørn!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed

Hensigten med denne publikation er at vise, hvordan man kan lære synshandicappede børn de mest almindelige og nødvendige dagligdags færdigheder ved at sætte det lidt i system.

Pris kr.

0,00

Sådan kan du påvirke børns sociale leg

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Fritidsaktiviteter!
 • !Krop, idræt og bevægelse!
 • !Spil og lege!
 • !Stimulationsmaterialer til flerhandicappede!
 • !Stimulationsmaterialer til småbørn!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed

Leg må forstås som et meget komplekst fænomen, der omfatter flere betydningsfulde processer.

Kun ved et grundigt kendskab til disse processer, kan vi synliggøre hvilke forudsætninger legen
fordrer og give os viden om, hvad børn skal kun

Pris kr.

0,00

Sanser du mig!

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !13-17 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Stimulationsmaterialer til flerhandicappede!
 • !Stimulationsmaterialer til småbørn!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed

Om sanser som veje til kommunikation

Pris kr.

0,00

Rumforståelse som basis for ruteindlæring

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !13-17 år!
 • !18-21 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Mobility!
 • !Undervisning!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed

Målrettet aktivitet mod genstande og personer i rum.

 • At lære rummet at kende
 • Selvstændigt målrettet skift til aktiviteter
 • Samspilsleg med genstande

Pris kr.

0,00

Mens vi venter

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Stimulationsmaterialer til flerhandicappede!
 • !Undervisning!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed

Forslag til pædagogisk indsats over for multihandicappede børn af Lilli Nielsen

Pris kr.

0,00

Om synsudvikling

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !Synsafprøvning!
 • !Undervisning!
 • !Synsfunktion!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed!
 • !Materialer og aktiviteter

Lille opslagsbog for nye synskonsulenter for småbørn og børn med yderligere handicap.

Dette er en beskrivelse af spædbarnets synsudvikling med en systematisk gennemgang af de forskellige synsfunktioner. 

Pris kr.

0,00

Josefine - en pige der skal lære rummet at kende

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år

Et eksempel på en elevs kendskab til et klasseværelse.
Hvordan kan hun lære rummet at kende, så hun bliver fortrolig med rummets indretning og bliver nysgerrig, opsøgende og aktiv.

Pris kr.

0,00

Amerikansk mad 1995

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !13-17 år!
 • !18-21 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Fritidsaktiviteter!
 • !Undervisning!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed

På hver opskrift er rettens navn angivet på engelsk og dansk, hvis det er muligt at oversætte. Da mange af opskrifterne er et stykke amerikansk kulturhistorie, følger der historiske oplysninger til de enkelte retter umiddelbart efter. Derfor fylde

Pris kr.

0,00

6 punkt, 8 punkt og pren-punkt oversigt

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !13-17 år!
 • !18-21 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Undervisning!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed

Pris kr.

0,00

Leg, legetøj og spil for synshandicappede børn og deres seende kammerater

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Fritidsaktiviteter!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Spil og lege!
 • !Synsfunktion!
 • !Blindhed!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed

Leg og socialt samspil er afgørende for en god udvikling hos børn. Det er i legens samspil, børnene tilegner sig de værdifulde sociale og problemløsende færdigheder, som de har med sig i skolen og videre frem.

Pris kr.

0,00

Nogle faktorer der har indflydelse på svagsynede børns læsning

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !10-12 år!
 • !13-17 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Undervisning!
 • !Synsfunktion!
 • !CVI!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed

Når man fokuserer på gruppen af synshandicappede børn og læsning, er det endnu mere
problematisk at vurdere, hvordan synet eller synshandicappet har indflydelse på læseprocessen.

Derfor, er det væsentligt at forsøge at belyse, om og på

Pris kr.

0,00

Hvordan kan vi støtte udviklingen af synsfunktionen og den visuelle opmærksomhed hos børn med CVI

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !13-17 år!
 • !18-21 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Stimulationsmaterialer til flerhandicappede!
 • !Synsafprøvning!
 • !Undervisning!
 • !Synsfunktion!
 • !CVI

Børn med CVI er kendetegnet ved nedsat synskapacitet, reduceret visuel opmærksomhed og problemer med bearbejdning af synsindtrykkene.

Pris kr.

0,00

Personer med diagnosen Laurence - Moon -Biedl - Bardet syndrom - et helhedssyn

Grupper

 • Bøger og videnspublikationer!
 • !Aldersgruppe!
 • !0-6 år!
 • !10-12 år!
 • !13-17 år!
 • !18-21 år!
 • !7-9 år!
 • !Materialer og aktiviteter!
 • !Pædagogisk stimulation!
 • !Synsfunktion!
 • !Stærk svagsynethed!
 • !Svagsynethed

Når der hos et barn registreres syndromet Laurence m.m. ændres opfattelsen af barnet fra et barn med problemer med natteblindhed, overvægt og lettere intelligenshandicap til et barn med en sammensat gruppe af handicap

Pris kr.

0,00

Indkøbskurv


Der er ikke valgt nogen materialer
 

Kontakt

Region Sjælland
Synscenter Refsnæs
Kystvejen 112
4400 Kalundborg
Telefon: 59 57 01 00
CVR-nr.: 29 19 06 58
E-mail: sr-ordreregistrering@remove-this.regionsjaelland.dk

Udlån af materialer

Det skal bemærkes at udlån af materialer kun er muligt for børn og unge i synsregistret, deres pårørende og fagpersonale tilknyttet til eleven.