Bogproduktion punktskrift og skrivbar e-bog i Word

Vi gør tekster og bøger tilgængelige

Produktion af bøger til punktskrift og skrivbar e-bog i Word.

Punktskrift; fuldskrift: almindelig tekst uden forkortelser.
Punktskrift; forkortet: punktskrift hvor tekstmængden ved hjælp af forkortelser er reduceret med ca. 1/3 for at øge læse – og skrivehastigheden. Der benyttes forkortelser udarbejdet af Dansk Punktskriftnævn.

Bogproduktionen foregår elektronisk som e-bog og ved grafisk opmærkning. Punktskrift er de blindes skriftsprog. Skrivbar e-bog er et hjælpemiddel for elever med anden alvorlig synsnedsættelse. Nogle af skolebøgerne kræver særlig tilrettelæggelse (for eksempel matematik), inden de scannes ind, mærkes op og produceres som tilgængelig tekst til eleven. 

Hver enkelt illustration, model og tabel i en skolebog vurderes, så eleven får optimal mulighed for læring. Denne tilrettelæggelse varetages af specialuddannet lærer og synskonsulent, som redigerer bøgerne og tilrettelægger dem pædagogisk og didaktisk. Målet er, at eleven kan tilgå skolebøgerne på lige fod med sine seende kammerater.
Al punktproduktion er i fuldskrift, og kan via RoboBraille-tjenesten på www.robobraille.org oversættes direkte til forkortet punktskrift.

Alle vores produkter i tilgængelige tekstformater kan lånes i Biblus af børn og unge i synsregistret.