Vejledning i brug af lyd

I vores digitale bibliotek www.biblus.dk findes diverse lydbilleder i forskellige udformninger. Disse kan downloades og sammensættes via diverse gratis programmer fra nettet. På Biblus ligger en vejledning til programmet Audacity.

Endvidere er der via http://www.robobraille.org/da mulighed for at konvertere tekster til lydfiler. Dette kan i nogle tilfælde kræve lidt tilretning.

Vi er gerne behjælpelige med anvendelsen af diverse medier samt dialog omkring andre muligheder.