Lov om ophavsret §17

En undtagelse i Lov om ophavsret (§17) samt EU's regler betyder, at vi kan gøre materiale og bøger tilgængelige til personer, som på grund af et handicap er ude af stand til at tilegne sig værkerne på sædvanlig måde.

På Synscenter Refsnæs medvirker vi til, at børn med synsnedsættelse får adgang til at læse og opleve det samme, som deres seende kammerater