Henvendelse til specialrådgivning for børn og unge med synsnedsættelse

Vejledning til rådgivning og udredning af børn og unge med synsnedsættelse

Felter der er forsynet med en asterisk (*) er obligatoriske at udfylde.

Specialrådgivning for børn og unge med synsnedsættelse

Kursusinfo 1. del
Henvendelsen vedrører
Syn mv.
Årsag til henvendelsen (stikord om synsrelateret problematik)

Forslag til forløb (anvendes til visitation):

Er barnet/den unge tilknyttet:

Barnets/den unges tilbud:

Kontaktinformation på moren
Kontaktinformation på faren
Samtykke fra forældre

Er der fælles forældremyndighed?*

Samtykke fra forældre til denne henvendelse:*

Deltager i netværkssamtale (husk forældres mundtlige samtykke):

Særlige forhold
Oplysninger om henvender
Submit

Obs barnet/den unge er først optaget på forløbet, når forældrene tilmelder barnet/den unge via hjemmesiden.