Henvendelse til gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse

Se vejledning til henvendelse til gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse

Felter der er forsynet med asterisk (*) er obligatoriske at udfylde.

Henvendelse til gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse

Kursusinfo 1. del
Henvendelsen vedrører
Oplysninger om henvender
Kontaktinformation på moren
Kontaktinformation på faren
Syn mv.
Elevens problemstillinger og primære mål med forløb (stikord)
Samtykke fra forældre

Der er hentet samtykke til denne henvendelse:*

Er der fælles forældremyndighed?*

Submit

Sendes til Synscenter Refsnæs - Det nationale center for blinde og svagsynede børn og unge. Leverandør af specialrådgivning for VISO KaS, Socialstyrelsen på Synsområdet. Se vejledning.