Kurser og undervisning

Vi tilbyder undervisning og kurser for målgruppen, deres forældre og fagpersoner. Dels på Synscenter Refsnæs med mulighed for overnatning og forplejning, dels lokalt i samarbejde med lokale synskonsulenter, institutioner og skoler. 

Med afsæt i krop, aktivitet og deltagelse inden for ICF rammen har vi udviklet forskellige pakker til forskellige aldersgrupper, hvor undervisning af børn og forældre kombineres med rådgivning og udredning. Her kan du se alle kurser: Kursusoversigt

Vi skræddersyr kurser for:

  • Fagprofessionelle
  • Pædagoger i SFO, børnehaver vuggestuer samt dagplejemødre.
  • Lærere og børnehaveklasselærere
  • Lærere, pædagoger og andet personale, der arbejder med elever, der ud over synsnedsættelsen har andre psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Tilmelding via vores hjemmeside senest fire uger før kursets start. Vi åbner for tilmelding 12 uger før kursusstart. Du kan læse mere om kurserne her:

Målet er at sikre børn og unge med synsnedsættelse på samme vilkår som deres seende kammerat. Forældre og fagprofessionelle undervises f.eks. i syn og sanser, synsnedsættelse og sociale kompetencer, DUL (De Udvidede Læringsmål), ADL (almindelig daglig levevis - om at være i stand til at klare almindelige daglige gøremål svarende til alder og funktionsniveau), IKT (IT og kommunikationsteknologi for børn og unge med synsnedsættelse og blindhed), læring og punktlæsning til skoleparathed. Kurserne er omkostningsfri men med en egenbetaling for transport, forplejning, overnatning mv. En del undervisning sker i kombination med specialrådgivning og udredning af børnene og de unge. 

Vi indhenter samtykke til at undervise ud fra børnenes/de unges problematikker, både når vi underviser på Synscenter Refsnæs og lokalt, så viden nemt kan omsættes til praksis i hjem, institution og skole.

Vi arbejder rehabiliterende

I Specialrådgivningen arbejder lærere, pædagoger, synskonsulener, ergo- og fysioterapeuter, psykologer og vidensmedarbejdere. De samarbejder for at kunne give den bedst mulige støtte til familiens og kommunens indsats. Vores medarbejdere løser de mere komplicerede opgaver og kan hermed understøtte inklusion og læring: 

  1. Vi underviser børn og unge i synskompenserende strategier og teknikker, hjælpemidler, ADL, sociale spilleregler og mobning.
  2. Vi udreder småbørn og førskolebørn og kombinerer med undervisning af forældrene. På den måde skabes et fælles billede af barnets synsnedsættelse, ressourcer, udfordringer og potentiale. Målet er at forældre og fagpersoner har de bedst mulige forudsætninger for at omsætte udredningens resultater i det pædagogiske arbejde i familien og institutionen.