Uge 46 2022 Gruppeforløb for punktlæsende elever i 0.-1. klasse og forældre

Dato

Uge 46 2022 onsdag den 16. til fredag den 18. november 2022

Hvem henvender kurset sig til?

Punktlæsende elever i folkeskolens 0.-1. klasse og forældre, som ikke har deltaget i tilsvarende forløb i efteråret 2021.

Mål med forløbet

Eleverne får mulighed for at

  • Møde og etablere sociale kontakter med ligestillede.
  • Stifte bekendtskab med Synscenter Refsnæs som et fremtidigt tilbud.
  •  Få kendskab til relevante emner der vedrører deres synsfunktion og skolegang.

Forældrene får mulighed for at

  • Møde og etablere kontakt til ligestillede familier bl.a. med henblik på fremtidig netværksdannelse.
  • Stifte bekendtskab med de tilbud, Synscenter Refsnæs har til børn i skolealderen.
  • Få kendskab til og drøfte relevante emner i forhold til børnenes synsfunktion, alder og udviklingsniveau.

Kursusindhold

Børnene undervises i en række relevante emner b.la. IT, idræt, svømning og ADL.
I forældrenes undervisning kan der indgå undervisning i IT og i indskolingsbarnets sociale kompetencer. Forældrene introduceres for punktforkortelser samt taktile skolematerialer.

Kursets organisering

Elever og forældre ankommer tirsdag til frokost og kurset afsluttes torsdag middag.
Elever og forældre bor sammen på værelser.
Børn og forældre undervises hovedsageligt hver for sig.
I fritiden er der gode muligheder for socialt samvær og netværksdannelse.
I gruppeforløbet deltager tværfagligt personale bl.a. lærere, pædagoger, psykologer og ergoterapeuter.

Opfølgning

Efter kurset vil der som dokumentation blive udsendt en kort rapport, der indeholder en beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i.
Rapporten sendes til forældre samt de fagpersoner/institutioner, forældrene har givet samtykke til.

Betaling

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalings frit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted

Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112 , 4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Synskonsulent Lone Ibsen. Mail: Ioi@remove-this.regionsjaelland.dk 
Telefon: 59 57 02 28 Mobil: 93 56 64 69

Henvendelsesfrist

Den lokale synskonsulent udfylder henvendelsesskema i samråd med familien senest fredag den 26. august 2022.

Synscenter Refsnæs visiterer eleverne.
Forældrene og synskonsulenten modtager derefter besked, om de tilbydes en plads. Efterfølgende udsendes bekræftelse med program og deltagerliste.

Deltagerantal

Der kan maksimalt deltage otte familier på kurset.

OBS! Synskonsulenten laver henvendelse vedr. forløbet, tilmeldingen foretages af familien, efter de har modtaget invitation fra os!