Uge 43 2021 Kursus for medarbejdere i folkeskolen, der underviser elever med synsnedsættelse

Dato

Uge 43, tirsdag den 26. til torsdag den 28. oktober 2021

Hvem henvender forløbet sig til?

Lærere, støttepersoner og andre, der underviser elever med nedsat syn.

Mål med forløbet

  • At understøtte skolens og medarbejdernes arbejde med inklusion og læring for elever med synsnedsættelse.
  • At fagprofessionelle har viden og værktøj til at sikre, at elever med alvorlig synsnedsættelse opnår de samme læringsmål og kompetencer, som deres seende kammerater.
  • At skolerne benytter evidensbaseret viden til at sikre, at elever med synsnedsættelse tilegner sig alderssvarende kundskaber og færdigheder.

Det forventes, at deltagerne:

  • opnår viden om øjne, syn, synsdiagnoser og lys.
  • præsenteres for synskompenserende hjælpemidler, herunder IT.
  • opnår teoretisk og praktisk viden om ADL og mobility.
  • opnår viden om synspædagogik.
  • opnår viden om sanser og sansemotorik.
  • opnår viden om sociale kompetencer.

Forløbets indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i generelle problemstillinger omkring denne målgruppe.
Problemstillinger kan i visse tilfælde eksemplificeres ud fra diagnoser og arbejdsopgaver i relation til kursisternes elever. Udvalgte dele af undervisningen kan foregå med simulationsbriller, der gør det muligt at opleve, hvad nedsat syn betyder for elevens perception, sansning, sociale interaktion og læring.

Kursets organisering

Undervisningen på kurset foregår i en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser.
Oplægsholderne kan være synskonsulent, skolekonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, ADL-, orienterings- og mobilityinstruktør og psykolog.

Betaling

2.050 kr. inkl. kost og logi.

Sted

Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Dorte Larsen, skolekonsulent. Mail: dlrs@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf. 59 57 02 69 mobil 26 24 87 61

Lene Riis, skolekonsulent. Mail: lenri@remove-this.regionsjaelland.dk
Mobil 93 57 62 74

Tilmelding

Medarbejdere, som ønsker at deltage på dette kursus, kan tilmelde sig via vores hjemmeside
www.synref.dk senest den 5. september 2021.

Synskonsulenter kan senest d. 6. august 2021 sende en mail til synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk med kontaktoplysninger på medarbejdere fra skoler, som de ønsker invitation sendt til. Alternativt kan de blot henvise medarbejdere til denne side - invitation er ikke en forudsætning for tilmelding. 

Ved framelding:

Ved framelding senest en måned før kursets start, refunderes 50% af kursusafgiften.
Ved framelding 30-14 dage før kursets start, refunderes 25% af kursusafgiften.
Ved senere framelding, refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages
til en kollega fra samme institution.