Uge 40 2022 Gruppeforløb for skoleelever, som er punktlæsende 2.-6. klasse

Dato

Uge 40 2022 søndag den 2. til fredag den 7. oktober 2022

Hvem henvender forløbet sig til?

Punktlæsende elever i folkeskolens 2.-6. klasse.
Forældrene tilbydes ophold fra torsdag til fredag.

Mål med forløbet

Eleverne får mulighed for at

 • Blive mere selvhjulpne i dagligdagen via kursets ADL-aktiviteter.
 • Styrkes i at anvende deres punktapparat og relevante teknologiske hjælpemidler.
 • Få et afsæt for videre indlæring i hjemmemiljøet via resultatet af kursets læse- og stavetest.
 • Få kendskab til engelske punktforkortelser.
 • Blive inspireret til idrætsaktiviteter i skole og fritid.
 • Have sociale relationer med ligestillede.
 • Opnå indsigt i egne personlige og sociale kompetencer via deltagelse i aktiviteter tilrettelagt for blinde børn.

Forældrene får på forløbets sidste to dage mulighed for at

 • Danne netværk med andre forældre.
 • Se sit barn i den sammenhæng, det har været en del af i løbet af ugen.
 •  Få individuel samtale fredag formiddag med det tværfaglige team og evt. lokal synskonsulent.

Forløbets indhold

Forløbet søges tilrettelagt med afsæt i problemstillinger, ønsker og behov, som synskonsulent og forældre beskriver i henvendelsen. Mulighed for socialt samvær med ligestillede jævnaldrende kammerater vægtes højt i alle sammenhænge.
Brug af teknologiske hjælpemidler indgår som en væsentlig del af undervisningen. Elevernes faglige niveau testes i læsning, stavning og matematik med særligt fokus på det manglende syns indflydelse på dette.

Der undervises endvidere i:

 • Musik, idræt, svømning og engelske punktforkortelser.
 • Relevante mobility- og ADL-teknikker i situationer, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Temasession ved psykolog. Temaet kan være mobning og sociale kompetencer.
 • Temasession ved psykolog/ergoterapeut. Temaet kan være krop og selvforståelse.

Forløbets organisering

Forløbets indhold koordineres af lærere og pædagoger, idet der er sammenhæng i aktiviteterne i skole og fritid. Forældrene indbydes til en overnatning fra torsdag til fredag.
Der vil være mulighed for at danne netværk med de øvrige forældre og se sit barn i den sammenhæng, det har været en del af i ugens løb.
I gruppeforløbet deltager tværfagligt personale bl.a. lærere, pædagoger, psykologer og ergoterapeuter.

Metodebeskrivelse

Der arbejdes ud fra L. Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling såvel i skole- som i fritiden. Der benyttes forsknings- og erfaringsbaseret viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer ved alvorlig synsnedsættelse.

Test:                                                                                                                                           
ST – prøver. Pædagogisk analyse for stavning.
IL – Individuel Læseprøve.
MAT – diagnostisk matematikprøve.

Opfølgning

Der udarbejdes efterfølgende en individuel rapport, der tilsendes de personer og de institutioner, som elevens forældre har givet samtykke til. Ved behov kan tilbydes yderligere opfølgning, eksempelvis i form af telefonsamtale, netværksmøde eller udredning.

Betaling

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalings frit for forældre.

Sted

Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg

Kontaktperson

Lone Ibsen, skolekonsulent. Mail: loi@remove-this.regionsjaelland.dk 
Tlf. 59 57 02 28

Henvendelsesfrist

Den lokale synskonsulent udfylder henvendelsesskema i samråd med forældrene og eleven senest d. 13. juli 2022.

Synscenter Refsnæs visiterer eleverne. Forældrene og synskonsulenten modtager derefter besked, om de tilbydes en plads. Såfremt de ønsker at deltage, skal forældrene bekræfte det via link i den tilsendte invitation senest den 7. august 2022. Efterfølgende udsendes bekræftelse med program og deltagerliste.

OBS! Synskonsulenten laver henvendelse vedr. forløbet, tilmeldingen foretages af familien, efter de har modtaget invitation fra os!