Kurser for fagpersoner

Kursernes formål er at understøtte inklusion og medvirke til, at børn og unge med alvorlig synsnedsættelse opnår samme læringsmål og kompetencer som deres seende kammerater.
Det kræver, at personalet har en særlig viden om synsnedsættelse og kan tilpasse aktivitet og læring til barnet eller den unge.

Alle medarbejdere der arbejder med målgruppen 0 – 17 år er velkomne. For eksempel:

  • Lærere til elever med synsnedsættelse
  • Lærere til punktlæsende elever
  • Pædagoger, dagplejere og terapeuter
  • Personale til elever med yderligere funktionsnedsættelser
  • Teamledere, medhjælpere og støttepersoner.

Sansernes betydning - nyt kursus i 2022

Synscenter Refsnæs afholder inspirationsdage om sansernes betydning for fagpersoner der arbejder med børn og unge med en synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser.  

Link til de Fem regionale kurser for fagpersoner

Undervisningen er uden omkostninger men med egenbetaling for transport, forplejning, overnatning mv.

Tilmelding

Find det kursus der passer dig: Kurser og forløb på Stausgård

Kontakt Synscenter Refsnæs, hvis I er en større gruppe og ønsker et skræddersyet lokalt kursus.

Samtykke

Vi indhenter samtykke til at udarbejde deltagerliste. Du bedes desuden medbringe samtykke fra familien, så du kan arbejde med barnets/den unges problematikker på kurset. På den måde sikrer vi, at undervisningen er relevant, og at deltagerne nemt kan omsætte den nye viden til praksis.

Rammen er de udvidede læringsmål

Rammen om vores undervisning er de udvidede læringsmål for børn og unge med nedsat syn. For at barnets læreplaner og elevens læringsmål bliver opfyldt, er det en forudsætning at kende læringsmålene, og hvad de betyder for det enkelte barn.

Med afsæt i de udvidede læringsmål sikres det, at det lille barn opfylder de pædagogiske læreplaner i dagtilbud, og at skoleeleven opfylder De Fælles Mål i folkeskolen. Link til pjece om læringsmål

Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs har som opgave at dele viden med dig og de øvrige voksne – forældre og øvrige fagpersoner - der i hverdagen sørger for, at børn og unge med synsnedsættelse opnår samme vilkår som deres seende kammerater i deres lokale miljø.