Inspirationsdage for fagpersoner om sansernes betydning

Inspirationsdage om Sansernes betydning for fagpersonaler, der arbejder med børn og unge med en synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser. 

Hvem henvender inspirationsdagene sig til?
Fagpersonaler som arbejder med børn og unge med en synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser, som søger inspiration og viden om sansemotorikkens indflydelse på nedsat syn. 

Mål for inspirationsdagene:

  • Kort introduktion om sansernes betydning for børn med synsnedsættelser og yderligere funktionsnedsættelser
  • Opnå viden om sanser og om sansemotorikkens indflydelse på nedsat syn igennem oplæg og praktiske øvelser
  • Præsenteres for forskellige aktiviteter og kompenserende strategier
  • Forslag til hvordan barnet/den unges trivsel kan understøttes gennem de forskellige sanser
  • Mulighed for samvær, netværksdannelse og gensidig inspiration fra andre fagpersonaler, der arbejde med samme målgruppe 

Inspirationsdagenes indhold:
Undervisning vil forløbe hen over en eftermiddag fra kl. 16.00 – 20.00.

De fremmødte vil få en generel og specifik viden om sansernes betydning i forhold til et barn med synsnedsættelser med yderligere funktionsnedsættelser.
Undervisningen kan tilrettelægges individuelt ud fra de tilmeldtes behov. Undervisningen vil som udgangspunkt bestå af følgende emner:

  • Inspiration til hvordan man kan tilrettelægge en aktivitet ud fra forskellige udviklingsniveauer. 
  • Inspiration til hvordan sansernes betydning er for samværet og aktiviteter 
  • Inspiration til hvordan man kan skabe motivation for deltagelse i en aktivitet
  • Praktiske historier og øvelser
  • Undervisningen vil være tilrettelagt som en veksling mellem teori og praktiske øvelser

Kontaktpersoner:
Connie Horndrup 
E-mail cchh@remove-this.regionsjaelland.dk
Mobil: 23 81 84 70

Trine Engell 
E-mail ten@remove-this.regionsjaelland.dk
Mobil: 29 46 46 04

Inspirationsdagenes organisering og placering:
Tilmelding foregår online nedenfor.

D. 1. juni 2023
Kommunikationscentret, Rønne

Tilmeldingsfrist d. 14. april 2023

Deltagerantal:
Der kan deltage max 20 personer. I tilfælde af færre end 5 tilmeldte aflyses inspirationsdagen.

Tilmelding til inspirationsdag om sansernes betydning

Tilmelding til inspirationsdag om sansernes betydning - fagpersoner

Tilmelding til inspirationsdag om sansernes betydning - fagpersoner

Jeg tilmelder mig:*

Jeg giver samtykke til at mit navn står på en deltagerliste: