Pædagogisk personale til botilbuddene ved Synscenter Refsnæs

Har du en pædagogisk – eller sundhedsfaglig uddannelse, eller ønsker du at tage en i fremtiden? Så er det måske dig vi søger!
Botilbuddene Birkehuset og Egehuset søger lige nu pædagogisk personale.

Du vil få en helt unik mulighed for at indgå i en tværfaglig personalegruppe, hvor du skal bidrage til den pædagogisk tilgang, aktiviteter samt pleje og omsorg til beboerne.
Der er gode muligheder for at arbejde én til to eller én til én i relation til borgerne

Botilbuddene
Birkehuset og Egehuset er botilbud til hhv. børn, unge og unge voksne med synsnedsættelse og multiple funktionsnedsættelser. Målgruppens mentale udviklingsniveau varierer fra 3 måneder og op til 4 år.
Botilbuddene er en del af Synscenter Refsnæs, og er døgntilbud der har åbent alle dage hele året.
Den pædagogiske indsats i botilbuddene er individuel tilrettelagt og tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, ressourcer og ønsker til indflydelse på eget liv.
Der er et stort fokus på at tilrettelægge aktiviteter, der bidrager til udvikling af de unges sociale kompetencer. Ligeledes prioriteres der dagligt aktiviteter af fysisk karakter, såsom cykelture, gåture, aktiviteter i svømmehal, gymnastiksal m.m.

Vi har:

  • En høj grad af tværfaglighed og en bred samarbejdsflade
  • En personalegruppe med stor erfaring med målgruppen, humor og anerkendende tilgang
  • Et arbejdsmiljø der prioriteres højt
  • Motionsrum, idrætshal, massagestol og svømmehal
  • Gode muligheder for uddannelse og efteruddannelse i bl.a. synsfaglige diplom moduler

Din profil
Du sætter naturligt den unge i centrum og arbejder roligt og respektfuldt efter individuelle mål og delmål.
Du brænder for arbejdet med målgruppen, og finder succes i de helt små sejre i hverdagen. Du hviler i, at udvikling hos de unge sker roligt og gradvist over tid. Du er tålmodig i relationen til den enkelte, og kan tilpasse aktiviteter ud fra den enkeltes dagsform.
Du vil gerne involvere og engagere dig, og ser supervision som en mulighed for udvikling.

Om stillingen
Alsidig stilling hvor du fra start vil få den nødvendige oplæring.
De pædagogiske opgaver kan bl.a. være:

  • Hjælpe de unge med personlig hygiejne og praktiske opgaver i hjemmet som madlavning, rengøring, tøjvask m.m.
  • Tværfaglig samarbejde med sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter
  • Funktion som kontaktperson
  • Tæt samarbejde med pårørende
  • Udarbejdelse af handleplaner, deltagelse i sygehusbesøg, samarbejde med sagsbehandlere m.m

Arbejdstiden
Er fordelt på dag- og aftenvagter samt arbejde hver anden weekend.
Der må forventes 1-2 rådighedsvagter på Birkehuset på et 4 ugers arbejdsrul.
Egehuset har faste nattevagter. Enkelte nattevagter kan være aktuelt i forbindelse med ferier, helligdage m.v. Ugentlig arbejdstid 20 - 37 timer i gennemsnit.

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Camilla Gabs 93 57 76 42 eller områdeleder Susanne Johansen, 30 45 95 63.

Ansøgningsfrist 23. oktober 2021

Samtaler
Bemærk – Samtale dato d. 26. oktober 2021

Se i øvrigt vores hjemmeside www.synref.dk, hvor du blandt andet kan finde vores kerneopgave og pædagogiske grundlag.

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest og straffeattest til offentligt brug.
 

Søg jobbet

Om Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. Børn og unge, der er optaget i Synsregistret eller opfylder kriterierne herfor, kan gøre brug af tilbuddene. Målgruppen omfatter også børn og unge med yderligere funktionsnedsættelser.

Synscenter Refsnæs er et højt specialiseret tilbud, som arbejder vidensbaseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et landsdækkende samarbejde.

Tilbuddene omfatter vidensarbejde, specialrådgivning og vejledning, individuel udredning, kursustilbud og gruppeforløb, materialeproduktion, skole, efterskole, STU og botilbud.

Læs mere om og følg Synscenter Refsnæs på vores Facebook og LinkedIn