Pædagog til botilbud Egehuset ved Synscenter Refsnæs

Vil du være en del af et arbejdsfællesskab med høj pædagogisk faglighed og engagement hvor børn og unge er i centrum?

Egehuset modtager flere børn og søger derfor en pædagog.

Egehuset

Er et botilbud for børn der udover synsnedsættelse har multiple funktionsnedsættelser.

Den pædagogiske indsats i botilbuddene er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger, ressourcer og ønsker til indflydelse på eget liv.

I det pædagogiske arbejde er omsorg og pleje en del af hverdagen derudover prioriteres aktiviteter af fysisk karakter, såsom cykelture, gåture, aktiviteter i svømmehal, gymnastiksal, ridning m.m.

Vi sætter pris på, at du

 • Har relevant grunduddannelse
 • Naturlig sætter borgeren i centrum og vil arbejde roligt og respektfuldt efter individuelle mål og delmål
 • Er holdspiller med et positivt livssyn, ansvarlighed og nærvær
 • Vil arbejde med personlig og faglig udvikling, herunder deltage i sagssupervision

Viden om syns- og funktionsnedsættelse er ikke en forudsætning, da oplæring er en del af stillingen

Vi tilbyder

 • En god personalenormering, hvor der er tid til det enkelte barn
 • En personalegruppe med stor erfaring med målgruppen, masser af humor, og anerkendende tilgang til hinandens arbejde
 • Et godt arbejdsmiljø, der prioriteres højt
 • Gode muligheder for pædagogisk specialisering

Om stillingen

Det er et job med gode uddannelses- og udviklingsmuligheder, hvor du fra start vil få den nødvendige oplæring. I hverdagen indgår:

 • Samarbejde med pårørende
 • Deltagelse i sygehusbesøg, samarbejde med sagsbehandlere m.m.
 • Tværfaglig samarbejde mellem pædagogiske medarbejdere, sundhedsfaglige medarbejdere samt sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter
 • Deltagelse i konferencer/statusmøder med forældre, sagsbehandler og øvrige samarbejdspartnere
 • Hjælp til personlig hygiejne og praktiske opgaver som madlavning, rengøring, tøjvask m.m.
 • Mulighed for deltagelse i tværgående projekter på Synscenter Refsnæs

Arbejdstiderne er fordelt på dag-, aftenvagter, samt vagter hver anden weekend. Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid 32-37 timer.

Yderligere oplysninger:

Er du interesseret i, at høre mere eller lave aftale om et besøg, så kontakt gerne:
Afdelingsleder Louise Læsø Christensen, mobil 93 56 95 64 mail: louchris@remove-this.regionsjaelland.dk eller områdeleder Susanne Johansen: mobil 30 45 95 63 mail: sutj@remove-this.regionsjaelland.dk

Har du interesse i at læse mere om botilbuddet og organisationen, kan du kigge på vores hjemmeside www.synref.dk, hvor du udover Egehuset kan finde vores kerneopgave og pædagogiske grundlag.

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest og straffeattest til offentligt brug.

Ansøgningsfrist d. 2. oktober 2022

Samtaler - der vil i ansøgningsperioden blive indkaldt løbene til samtaler

Ansættelse d. 1. oktober 2022 eller snarest muligt

Søg jobbet

Om Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. Børn og unge, der er optaget i Synsregistret eller opfylder kriterierne herfor, kan gøre brug af tilbuddene. Målgruppen omfatter også børn og unge med yderligere funktionsnedsættelser.

Synscenter Refsnæs er et højt specialiseret tilbud, som arbejder vidensbaseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et landsdækkende samarbejde.

Tilbuddene omfatter vidensarbejde, specialrådgivning og vejledning, individuel udredning, kursustilbud og gruppeforløb, materialeproduktion, skole, efterskole, STU og botilbud.

Læs mere om og følg Synscenter Refsnæs på vores Facebook og LinkedIn