Leder til den nationale specialrådgivning på synsområdet for børn og unge

Vil du lede nogle af Danmarks dygtigste og mest dedikerede specialister på synsområdet? Og vil du være med til at videreudvikle en meget velfungerende landsdækkende specialrådgivning til børn og unge med alvorlige synsnedsættelser?

Så skal du søge den ledige stilling som leder for den nationale Specialrådgivning ved Synscenter Refsnæs. 

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. Synscenter Refsnæs arbejder vidensbaseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et landsdækkende samarbejde. Synscentret har ca. 110 medarbejdere, hvoraf 27 er tilknyttet Special-rådgivningen. Centret ligger meget naturskønt ved Kalundborg Fjord. 

Specialrådgivningen ved Synscenter Refsnæs er VISO leverandør, og Specialrådgivningens tilbud omfatter en bred vifte af specialrådgivning, udredning, kurser, materialeproduktion & formidling og vidensarbejde. Forældre og fagpersoner er også en del af målgruppen og meget vigtige samarbejdspartnere. Målet er, at barnet eller den unge modtager den rigtige støtte og bliver inkluderet i fællesskaber trods synsnedsættelsen. Specialrådgivningen har fokus på at understøtte deltagelse i leg, læring, uddannelse og fritid og på at styrke barnets egne ressourcer. 

Synscenter Refsnæs forventer, at du som ny leder har god erfaring med at lede dygtige, dedikerede fagprofessionelle medarbejdere, og at du evner at udvikle, kvalitetssikre og dokumentere lovende praksis. Det er ligeledes et krav, at du er relationsstærk og i stand til at sikre gode samarbejdsrelationer til afdelingens mange forskellige brugere og interessenter, herunder ministerier/styrelser, kommuner/kommunikationscentre, brugerorganisationer og internationale samarbejdspartnere.

Som ny leder skal du – med afsæt i den nyeste viden på feltet – være med til at videreudvikle Specialrådgivningens tilbud. Du skal lede Specialrådgivningen som en attraktiv arbejdsplads, der fortsat kan tiltrække og fastholde de dygtigste specialister på området. 
Du skal videreudvikle de mange gode samarbejdsrelationer Specialrådgivningen har kommunalt, nationalt og internationalt. Du skal dermed også være med til at sikre, at Synscenter Refsnæs også vinder fremtidige VISO-udbud.

Du kan læse en job- og personprofil her.

Du er meget velkommen til at ringe til områdeleder/vicecenterleder Berit Houmølle på tlf. 6062 1115, centerleder Kenn Steen Andersen på tlf. 5123 1224 eller kontakte partner i Genitor Henning Meldgaard Nielsen på e-mail hm@genitor.dk eller tlf. 3141 0563. Se også Synscenter Refsnæs’ website www.synref.dk. 

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling af individuelle tillæg afhængig af kvalifikationer. . Du kan søge stillingen via Genitors hjemmeside her.

Ansøgningsfrist: den 12. december 2021