Læreruddannet skolekonsulent til nationalt skoletilbud ved Synscenter Refsnæs

Er du motiveret for at prøve dig selv af i et specialpædagogisk undervisningsmiljø for elever med synsnedsættelse?

Stillingen
Stillingen er i teamet, bestående af 4 skolekonsulenter og en pædagog, der dækker to af vores skoletilbud – et folkeskoletilbud samt et af vores to STU-tilbud (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). I indeværende skoleår omfatter de to skoletilbud i alt 10 elever.
De to tilbud er en del af skoleområdet, som også omfatter efterskole, STU og et aktivitets- og samværstilbud.

Eleverne har det til fælles, at de har en synsnedsættelse, der gør at de har behov for at lære på en anden måde end seende elever.

Elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer ligger fra at være alderssvarende til noget under klassetrinnet. I vores folkeskoletilbud kan eleverne desuden have kognitive og/eller yderligere funktionsnedsættelser i tilknytning til deres synsnedsættelse.

Vores kerneopgave
Hver eneste dag arbejder vi for at lave en god skole for de elever, som vælger os. Skolen på Synscenter Refsnæs kan have afgørende betydning for elevernes faglige, sociale og personlige udvikling i forhold til deres forudsætninger for at blive inkluderet i deres videre uddannelsesforløb, ungdoms- og voksenliv.

Vi arbejder med en anerkendende tilgang til eleven med afsæt i de formelle læringsmål for folkeskole og lovkravene for STU. Vi tager afsæt i elevens forudsætninger, færdigheder og potentialer. Vi bestræber os på, at eleverne bliver så fagligt dygtige, som de kan, samt udvikler sig til at blive så selvstændige og socialt kompetente som muligt. Undervisningen har et stærkt fokus på at styrke elevens forudsætninger for at blive inkluderet i faglige og sociale fællesskaber og på at sikre gode overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelse samt fra ungdomsuddannelse og til voksenlivet.

Skolens teams er organiseret med en teamleder, der fungerer som daglig- og nærmeste leder med undervisningsopgaver. Samarbejde, fleksibilitet og tværfaglighed er grundsten i teamet. Der arbejdes med fokuseret supervision og inddragelse af fagpersoner, der har viden om elevernes problematikker. Samarbejdet omfatter også botilbuddene på Synscenter Refsnæs, hvor de fleste af eleverne bor, ligesom der samarbejdes med forældre og eksterne kommunale samarbejdspartnere.

Hvad søger vi?
Derfor søger vi en lærer med særligt stærke kompetencer både fagligt, socialt og relationelt, til at samarbejde med teamet om denne opgave. Dette er særligt vigtigt for os:

 • Du har erfaring med specialundervisning
 • Du har erfaring med undervisning i overbygningen eller mellemtrinnet og evt. kan føre eleverne til prøver i et eller flere fag
 • Du har erfaring med dokumentationsopgaver
 • Du kan anvende IT og digitale løsninger som en naturlig og integreret del af undervisningen
 • Du er ambitiøs på dine elevers vegne, så de bliver så dygtige, som de kan
 • Du kan administrere egen tid og er fleksibel
 • Du arbejder struktureret og ansvarsbevidst
 • Du er motiveret for kompetenceudvikling indenfor det specialpædagogiske og synsfaglige felt
 • Du er en teamplayer og spiller dine kollegaer bedre
 • Du har gode relationelle kompetencer og masser af humor
 • Du er opsøgende på ny viden og løsningsorienteret
 • Du har erfaring med forældresamarbejde og evt. med kommunale samarbejdspartnere (fx UU-vejledere, handicapkonsulenter, socialrådgivere mm.)

Hvad tilbyder vi?
Det er spændende, sjovt og udviklende at arbejde på Synscenter Refsnæs, og ind imellem er det også krævende. Derfor er teamsamarbejde, kompetenceudvikling og fleksibilitet nøgleord hos os. Det betyder bl.a. fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge din undervisning (i samarbejde med dit team) og til at forvalte din forberedelse. Samtidig gør vi os umage med at tage hensyn til de ændringer, der sker i dit liv ift. work-life balance. Derfor kan vi tilbyde dig:

 • Dygtige og engagerede teamkollegaer, der glæder sig til at samarbejde med dig
 • Følordning hos erfarne kollegaer i forhold til at blive klædt på til undervisningsopgaven med målgruppen
 • Kompetenceudvikling og supervision der ruster dig til at arbejde i et højt specialiseret undervisningsmiljø
 • Et godt arbejdsmiljø med en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden under hensyntagen til undervisning og mødevirksomhed
 • IT-udstyrspakke bestående af personlig bærbar og iPad
 • Trivselstiltag fx i form af at du kan gøre brug af Synscenter Refsnæs’ faciliteter (herunder svømmehal, motionsrum, idrætssal, massagestol mm.) og sociale arrangementer (fx DHL-stafet, festlige sammenkomster mm.)

Du vil blive del af et engageret team, som står klar til at tage rigtig godt imod DIG!

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Hvis du vil vide mere

Du er meget velkommen til at kontakte Mads Røn, teamleder tlf. 93 57 45 00, hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen.

Ansættelsen er på 37 timer i gennemsnit pr. uge

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest og straffeattest til offentligt brug.

Ansøgningsfrist 7. december 2021

Samtaler afholdes 13. december 2021

Ansættelse 1. februar 2022
 

Søg jobbet

Om Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. Børn og unge, der er optaget i Synsregistret eller opfylder kriterierne herfor, kan gøre brug af tilbuddene. Målgruppen omfatter også børn og unge med yderligere funktionsnedsættelser.

Synscenter Refsnæs er et højt specialiseret tilbud, som arbejder vidensbaseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et landsdækkende samarbejde.

Tilbuddene omfatter vidensarbejde, specialrådgivning og vejledning, individuel udredning, kursustilbud og gruppeforløb, materialeproduktion, skole, efterskole, STU og botilbud.

Læs mere om og følg Synscenter Refsnæs på vores Facebook og LinkedIn