Ergoterapeut til botilbud ved Synscenter Refsnæs

Vil du være en del af et arbejdsfællesskab med høj faglighed og gode kolleger og arbejde med en målgruppe af unge voksne med multiple funktionsnedsættelser?

Så er det måske dig, vi mangler som kollega på Birkehuset.

Birkehuset har i forvejen en ergoterapeut og vi ønsker nu at øge det tværfaglige samarbejde med endnu en dygtig ergoterapeut.

Vi søger en omsorgsfuld, nærværende, robust og energisk kollega, der søger dialog og samarbejde, men også kan arbejde selvstændigt. Du vil få en unik mulighed for at indgå i en tværfaglig personalegruppe, hvor du skal bidrage til at sikre udvikling og vedligeholdelse af kompetencer, aktiviteter samt pleje og omsorg til beboerne.

Birkehuset

Birkehuset er et botilbud til unge voksne med synsnedsættelse og multiple funktionsnedsættelser. Målgruppens mentale udviklingsniveau varierer fra 3 måneder og op til 2 år.
Birkehuset er en del af Synscenter Refsnæs og er et døgntilbud, der har åbent alle dage hele året, døgnet rundt.
Den pædagogiske indsats på Birkehuset er individuel tilrettelagt og tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, ressourcer og ønsker til indflydelse på eget liv.
Der er et stort fokus på at tilrettelægge aktiviteter, der bidrager til udvikling af de unges sociale kompetencer. Ligeledes prioriteres der dagligt aktiviteter af fysisk karakter, såsom cykelture, gåture, aktiviteter i svømmehal, gymnastiksal m.m. ift. vedligeholdelse af fysiske kompetencer.

Som ergoterapeut vil du varetage en tovholder funktion i §104 – aktivitets- og samværstilbud i samarbejde med vores anden ergoterapeut, hvor opgaverne bl.a., indebærer:

 • Planlægning af aktiviteter i §104 i samarbejde med ledelse og kollegaer
 • Dokumentation og evaluering af §104 mål og aktiviteter i borgernes journaliseringssystem
 • Udarbejdelse af sensoriske profiler og heraf planlægning og udførelse af indsatser i relation til sensoriske profiler
 • Vedligeholdelse af hjælpemidler og vejlede kolleger i anvendelsen

Vi ser gerne at du kan – eller vil bidrage til udarbejdelse af forflytningsprocedure. Vi tilbyder uddannelsen til forflytningsinstruktør, samt efteruddannelse i synsfaglige moduler, blandt andet ADL instruktør.

Derudover vil stillingen også indebære følgende opgaver:

 • Hjælpe de unge med personlig hygiejne og personforflytning
 • Praktiske opgaver i hjemmet som madlavning, rengøring, tøjvask m.m.
 • Tværfaglig samarbejde med pædagogisk personale, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter
 • Tæt samarbejde med pårørende

Vi har:

 • En høj grad af tværfaglighed og en bred samarbejdsflade
 • En personalegruppe med stor erfaring med målgruppen, humor og anerkendende tilgang
 • Et arbejdsmiljø der prioriteres højt.
 • Motionsrum, massagestol og svømmehal

Vi tilbyder en alsidig stilling med gode uddannelses- og udviklingsmuligheder, hvor du fra start vil få den nødvendige oplæring.

Arbejdstiden

Arbejdstiden er 35 timer om ugen i gennemsnit. Arbejdstiden kan være fordelt på dag- og aftenvagter samt arbejde hver anden weekend, 1-2 rådighedsvagter pr. måned.


Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Camilla Gabs 93 57 76 42 eller områdeleder Susanne Johansen, 30 45 95 63.

Ansøgningsfrist d. 26. juni 2022

Bemærk at samtaler afholdes d. 28. juni 2022

Ansættelsesdato d. 1. august 2022 eller snarest derefter

Se i øvrigt vores hjemmeside www.synref.dk, hvor du blandt andet kan finde vores kerneopgave og pædagogiske grundlag.
Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest og straffeattest til offentligt brug.

Søg jobbet

Om Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. Børn og unge, der er optaget i Synsregistret eller opfylder kriterierne herfor, kan gøre brug af tilbuddene. Målgruppen omfatter også børn og unge med yderligere funktionsnedsættelser.

Synscenter Refsnæs er et højt specialiseret tilbud, som arbejder vidensbaseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et landsdækkende samarbejde.

Tilbuddene omfatter vidensarbejde, specialrådgivning og vejledning, individuel udredning, kursustilbud og gruppeforløb, materialeproduktion, skole, efterskole, STU og botilbud.

Læs mere om og følg Synscenter Refsnæs på vores Facebook og LinkedIn