Ergoterapeut til botilbud Birkehuset ved Synscenter Refsnæs

Vil du være en del af et dynamisk team og arbejde med en målgruppe af unge voksne med multiple funktionsnedsættelser?

Er du uddannet ergoterapeut?

Så er det måske dig vi mangler som kollega på Birkehuset. 


Du vil få en helt unik mulighed for at indgå i en tværfaglig personalegruppe, hvor du skal bidrage til den pædagogisk tilgang, aktiviteter samt pleje og omsorg til beboerne.
Vi søger en omsorgsfuld, nærværende, robust og energisk kollega der søger dialog og samarbejde men som også kan arbejde selvstændigt.

Birkehuset
Birkehuset er et botilbud til unge voksne med synsnedsættelse og multiple funktionsnedsættelser. Målgruppens mentale udviklingsniveau varierer fra 3 måneder og op til 2 år.

Den pædagogiske indsats på Birkehuset er individuel tilrettelagt og tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, ressourcer og ønsker til indflydelse på eget liv.

Der er et stort fokus på at tilrettelægge aktiviteter, der bidrager til udvikling af de unges sociale kompetencer. Ligeledes prioriteres der dagligt aktiviteter af fysisk karakter, såsom cykelture, gåture, aktiviteter i svømmehal, gymnastiksal m.m. ift. vedligeholdelse af fysiske kompetencer.

Vi har:

 • En høj grad af tværfaglighed og en bred samarbejdsflade
 • En personalegruppe med stor erfaring med målgruppen, humor og anerkendende tilgang
 • Gode muligheder for at arbejde i relationerne med én til to eller én til én
 • Et arbejdsmiljø der prioriteres højt
 • Motionsrum, massagestol og svømmehal
 • Gode muligheder for efteruddannelse og uddannelse i synsfaglige diplommoduler

Om stillingen
Alsidig stilling med gode uddannelses og udviklingsmuligheder, hvor du fra start vil få den nødvendige oplæring.
Som ergoterapeut vil du varetage en tovholder funktion i §104 – aktivitets- og samværstilbud i samarbejde med vores anden ergoterapeut, hvor opgaverne bl.a., indebærer

 • Planlægning af aktiviteter i §104 i samarbejde med ledelse
 • Deltagelse i §104 fastlagt 3 gange om ugen i dagtimerne
 • Dokumentation og evaluering af §104 mål og aktiviteter i borgerne journaliseringssystem
 • Samarbejde med anden ergoterapeut omkring udarbejdelse af sensoriske profiler og heraf planlægning og udførelse af indsatser i relation til sensoriske profiler
 • Samarbejde med pædagoger og andet pædagogisk personale
 • Vedligeholdelse af hjælpemidler m.v. i samarbejde med anden ergoterapeut

Vi ser gerne at du kan – eller uddannes til at kunne bidrage til udarbejdelse af forflytningsprocedure.

Derudover vil stillingen også indebære følgende opgaver:

 • Hjælpe de unge med personlig hygiejne og personforflytning
 • Praktiske opgaver som madlavning, rengøring, tøjvask m.m
 • Tværfaglig samarbejde med sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter
 • Funktion som kontaktperson
 • Tæt samarbejde med pårørende

Arbejdstiden
Er fordelt på dag- og aftenvagter samt arbejde hver anden weekend. Ugentlig arbejdstid 35 til 37 timer i gennemsnit.

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Camilla Gabs 93 57 76 42 eller områdeleder Susanne Johansen, 30 45 95 63.

Ansøgningsfrist 23. oktober 2021

Samtaler
Bemærk – Samtaledato tirsdag d. 26. oktober 2021

Se i øvrigt vores hjemmeside www.synref.dk, hvor du blandt andet kan finde vores kerneopgave og pædagogiske grundlag.
Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest og straffeattest til offentligt brug.

Søg jobbet

Om Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. Børn og unge, der er optaget i Synsregistret eller opfylder kriterierne herfor, kan gøre brug af tilbuddene. Målgruppen omfatter også børn og unge med yderligere funktionsnedsættelser.

Synscenter Refsnæs er et højt specialiseret tilbud, som arbejder vidensbaseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et landsdækkende samarbejde.

Tilbuddene omfatter vidensarbejde, specialrådgivning og vejledning, individuel udredning, kursustilbud og gruppeforløb, materialeproduktion, skole, efterskole, STU og botilbud.

Læs mere om og følg Synscenter Refsnæs på vores Facebook og LinkedIn