Afdelingsleder til botilbud for børn og unge med synsnedsættelse

Antallet af pladser øges, derfor søger vi en afdelingsleder til botilbud for børn og unge med synsnedsættelse.

Vi er på udkig efter dig, som brænder for ledelse og som vil gå foran med en relationel og anerkendende tilgang.

Vi vil værdsætte, hvis du har erfaring med døgntilbud og flair for god vagtplanlægning.

Hvis du samtidig motiveres af arbejdet med at skabe trivsel og udvikling i personalegruppen, så er du måske vores nye lederkollega og afdelingsleder.

Målgruppe og indsatser:
Målgruppen er børn og unge mellem 0-25 år med synsnedsættelse, yderligere funktionsnedsættelser og komplekse diagnoser. Udviklingsniveau er fra væsentligt til noget under levealderen.

Botilbuddet Egehuset hører under serviceloven og tilbyder § 66.1 samt § 107 pladser – der bor pt. 7 børn og unge.

Formål og indsats er centreret omkring trivsel og udvikling for børn og unge i et synsfagligt miljø med fokus på sociale og personlige kompetencer.

Indsatsen er specialiseret og individuelt afstemt efter kommunal handleplan i samarbejde med pårørende og barn/ung og ydes i et tværfagligt samarbejde mellem pædagoger, ergoterapeuter, lærere, sygeplejersker m.fl.

Din profil:
Du har en relevant pædagogisk uddannelse, gerne kombineret med lederuddannelse. Du evner at arbejde med muligheder indenfor de rammer, som organisation og lovgivning tilbyder

  • Du er engageret, involverer dine medarbejdere og delegerer gerne opgaver
  • Du har overblik, trives og prioriterer i en travl og uforudsigelig hverdag, hvor du samtidig er samarbejds- og løsningsorienteret med en anerkendende og åben lederstil
  • Du er tydelig i dine forventninger, følger op, evaluerer og giver feedback til medarbejderne
  • Du er en god formidler, både mundtligt og skriftligt og det er naturligt for dig at tage initiativ og handle

Dine primære opgaver som afdelingsleder
Du får ansvaret for den daglige personaleledelse, men kommer ikke til at stå alene, da du bliver en del af en ledergruppe med tæt samarbejde hvor løsninger og udvikling skabes i fællesskab

  • Personaleledelse af ca. 30 medarbejderne
  • Vagtplanlægning, koordinering og planlægning af det daglige arbejde og tværfaglige samarbejde
  • Arbejdsmiljøarbejde i hverdagen i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten og herunder APV, ledelses- og trivselsmåling m.m
  • Ansættelser, onboarding med fokus på faglig udvikling af medarbejdere

I samarbejde med lederne bistår vores administration med løn, kontrakter, budgetter m.m. Din nærmeste leder er områdelederen for Botilbuddene.

Vi tilbyder
Et job som afdelingsleder i et botilbud for børn og unge i en organisation hvor medarbejdere og ledere er optaget af høj faglighed og tværfaglighed for at kunne løse kerneopgaven, så børn og unge oplever livskvalitet og udvikling.

Vi lægger stor vægt på faglighed og specialisering af synsfaglige kompetencer i form af efter- og videreuddannelse til medarbejdere, hvilket også kan være lederuddannelse, hvis du ikke allerede har det.

Du vil komme til at indgå som en del af ledelsen for botilbuddene som består af to afdelingsledere og en områdeleder og have mulighed for at medvirke til udvikling af botilbuddene. Det er ledelsens samlede ansvar at sikre drift, fastholdelse og udvikling af den faglige kvalitet samt implementering af nye metoder.

Vi er klar med en plan til onboarding af dig, med plads til samarbejde om i hvilket tempo det skal ske og i hvilken rækkefølge opgaver skal introduceres.

Vi er klar til at modtage DIN ansøgning.

Praktiske informationer
Arbejdet ligger primært i dagtimerne på hverdage og dertil ledelsesbagvagt fra eget hjem, for alle botilbud hver 3. weekend.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte områdeleder Susanne Tina Johansen, tlf. 30 45 95 63

Stillingen besættes på overenskomstvilkår med mulighed for forhandling af individuelle tillæg afhængig af kvalifikationer. Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest og straffeattest til offentligt brug.

Ansøgningsfrist: 28. september 2021

Samtaler: 27. september 2021 og/eller 29. september 2021

Ansættelse: 1. november 2021

Søg jobbet

Om Synscenter Refsnæs
Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. Børn og unge, der er optaget i Synsregistret eller opfylder kriterierne herfor, kan gøre brug af tilbuddene. Målgruppen omfatter også børn og unge med yderligere funktionsnedsættelser.

Synscenter Refsnæs er et højt specialiseret tilbud, som arbejder vidensbaseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et landsdækkende samarbejde.

Tilbuddene omfatter vidensarbejde, specialrådgivning og vejledning, individuel udredning, kursustilbud og gruppeforløb, materialeproduktion, skole, efterskole, STU og botilbud.

Læs mere om og følg Synscenter Refsnæs på vores hjemmeside, Facebook og LinkedIn