Forløbsbeskrivelse for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse indeholder anbefalinger til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge en tidlig og virkningsfuld indsats for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og relevante brugerorganisationer.

Forløbsbeskrivelsen er udgivet januar 2016.

Forløbsbeskrivelsen kan downloades via Socialstyrelsens hjemmeside her

Socialstyrelsens anbefalinger for forløbsbeskrivelse er udgivet i juni 2020.

Læs anbefalinger fra forløbsbeskrivelsen her