Forløbsbeskrivelse for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Social- og Boligstyrelsens forløbsbeskrivelse indeholder anbefalinger til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge en tidlig og virkningsfuld indsats for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde mellem Synscenter Refsnæs, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og relevante brugerorganisationer.

Social- og Boligstyrelsens anbefalinger for forløbsbeskrivelse er udgivet i juni 2020.

Læs anbefalinger fra forløbsbeskrivelsen her