Forløbsbeskrivelse for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse indeholder anbefalinger til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge en tidlig og virkningsfuld indsats for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde mellem Synscenter Refsnæs, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og relevante brugerorganisationer.

Socialstyrelsens anbefalinger for forløbsbeskrivelse er udgivet i juni 2020.

Læs anbefalinger fra forløbsbeskrivelsen her