Informations- og kommunikationsteknologi & hjælpemidler

For mange børn med synsnedsættelse åbner der sig en helt ny verden af oplevelse og læring med informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og hjælpemidler. Det kan være en uvurderlig hjælp i hverdagen. IKT og hjælpemidler er en integreret del af specialrådgivning og udredning.
Synscenter Refsnæs supplerer den lokale rådgivning i kommunikationscentre og kommuner, hvor syns- og IKT konsulenter foretager afprøvning og anvisning til brug i hjem, dagtilbud og skole. Det er kommunerne, der bevilger IKT udstyr og støtte.

Vejledende anbefalinger

Ved behov udreder vi barnets/den unges behov for digitale og andre hjælpemidler samt afprøvning, instruktion, undervisning og støtte i relation til brugen af dem. Efterfølgende formulerer vi vejledende anbefalinger til familie og kommune.

De nære voksnes ansvar

Udstyr alene gør det ikke. Det kræver tålmodighed og træning at blive god til at bruge CTV skærm eller hvid stok i børnehaven, at læse og skrive e-mails på et punktapparatet eller navigere med Zoomtext i en undervisningssituation. Det starter i småbørnsalderen – som et udvidet læringsmål på grund af synsnedsættelse.

Forældre, pædagoger og lærere anbefales at være vedholdende og have en særlig opmærksomhed på, om hjælpemidlet hjælper til aktivitet og deltagelse eller gør inklusion vanskelig. Tekniske problemer og udtrætning skal tages alvorligt. Vi anbefaler generelt, at de voksne i fællesskab med barnet/den unge lægger en strategi for IKT og hjælpemidler.
Husk at fysisk aktivitet, pauser, variation i arbejdet giver bedre resultater.

Leg og læring

Leg og læring er i stigende grad digital i familie, dagtilbud og skoler. Vi afprøver nyt udstyr og hjælpemidler og supplerer den lokale indsats.

Software og hardware

Det kan være svært at overskue de mange programmer og apparater. En kollega har udarbejdet denne oversigt:

Se mere om hardware og software for børn og unge med synsnedsættelse og blindhed

Specialister på Synscenter Refsnæs rådgiver og underviser fagpersoner, der arbejder med borgere med nedsat syn eller blindhed, for eksempel i sundheds-, pleje- eller undervisningssektorerne.

Kontakt Specialrådgivningen, hvis du har spørgsmål om IKT.