Pædagog ved Synscenter Refsnæs, Kalundborg

Botilbuddet Fløjen søger en pædagog med gode relationelle kompetencer og lyst til faglig udvikling, i et barselsvikariat på 37 timer om ugen

Fløjen er et botilbud for børn og unge mellem 0-25 år med synsnedsættelse og mindre funktionsnedsættelser, som går i skole, tager STU, er i arbejde eller beskæftigelsestilbud. Pt. bor der 9 unge i alderen 14-22 år.

De primære mål for det pædagogiske arbejde er, at støtte og vejlede beboerne i udvikling af sociale og faglige kompetencer, der giver dem bedst mulige betingelser for inklusion i videre uddannelse og arbejdssammenhænge. Dette opnås blandt andet via målrettet pædagogisk arbejde med udvikling af kompetencer og færdigheder indenfor ADL, IKT og mobility. Formålet er at alle opnår maximal inklusion og bedste forudsætninger for selvstændighed og indflydelse på eget liv. Personalet vejleder, støtter og guider de unge til at opnår kompetencer til at tage ansvar for egne hverdagsaktiviteter, som rengøring, madlavning, sundhed, og et aktivt socialt liv.

Fløjen er beliggende centralt på Synscenter Refsnæs i Midterhuset som sammen med Efterskolen er rammen om et aktivt ungemiljø.

Hverdagen foregår i et tæt tværfagligt samarbejde mellem pædagoger, lærer, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter.

Vi søger en pædagog på 37 timer om ugen der: har gode relationelle kompetencer, er fagligt reflekterende og god til skriftlig dokumentation.

Det er væsentligt vores kommende medarbejder:

  • Kan påtage sig funktionen som kontaktpædagog for en til to unge og varetage de opgaver der ligger i denne funktion. Herunder udarbejdelse af handleplaner, deltagelse i ungesamtaler og statusmøder
  • Vil arbejde anerkendende og bidrage positivt til en tværfaglig indsats
  • Ser beboeren og de pårørende som de vigtigste og ligeværdige samarbejdspartnere
  • Vil arbejde med personlig og faglig udvikling, herunder som sagssupervision
  • Kan navigere i en hverdag med mange forskellige udfordringer, tage initiativ og ansvar
  • Vil bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø

Vi tilbyder en spændende stillinger som pædagog i et alsidigt job i en hverdag med mulighed for stor indflydelse og dertil:

  • En god og attraktiv arbejdsplads i en organisation, der lægger vægt på kvalitet og udvikling, og med kolleger der er kompetente og lydhøre
  • En afvekslende hverdag med gode kompetenceudviklingsmuligheder herunder faglig supervision
  • Mulighed for at gøre brug af Synscenter Refsnæs faciliteter, som svømmehal, motionsrum og massagestol

Arbejdstiderne er fordelt over hele døgnet hele året rundt, med arbejde hver anden weekend.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Tine Poulsen 24 67 76 98 eller områdeleder Susanne Johansen, 30 45 95 63.

Ansøgningsfrist 14. juni 2020

Samtaler afholdes 17. juni 2020

Ansættelse 1. juli 2020 eller snarest derefter

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest og straffeattest til offentligt brug.

Se i øvrigt vores hjemmeside www.synref.dk, hvor du blandt andet kan finde vores kerneopgave, og pædagogiske grundlag.


Søg jobbet  

Om Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. Børn og unge, der er optaget i Synsregistret eller opfylder kriterierne herfor, kan gøre brug af tilbuddene. Målgruppen omfatter også børn og unge med yderligere funktionsnedsættelser.

Synscenter Refsnæs er et højt specialiseret tilbud, som arbejder vidensbaseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et landsdækkende samarbejde.

Tilbuddene omfattervidensarbejde, specialrådgivning og vejledning, individuel udredning, kursustilbud og gruppeforløb, materialeproduktion, skole, efterskole, STU og botilbud.

Læs mere om Synscenter Refsnæs på vores egen hjemmesideFacebook og LinkedIn